ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนเจซีโคราชอนุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 4 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 59 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  
12 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน