ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโคกมะกอก สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน