ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบุตาสง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านห้วยลุง สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน