ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน