ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.83 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 71.88 เงิน 8  
9 โรงเรียนโค้งยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 70.32 เงิน 9  
10 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 70.19 เงิน 10  
11 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 67.84 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนพรพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 67.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 66.33 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน