ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนประสารวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านมะค่างาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน