ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหมูสี สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 61 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน