ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน