ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสมาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาดีศรีสะอาด สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสายชนวน สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน