ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน