ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโป่งกะสัง สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน