หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศาลาการเปรียญวัดบ้านหาญ อำเภอด่านขุนทด  
2 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด  
3 โรงเรียนด่านขุนทด นายเสริมศักดิ์ รุจิรวรรธน์   0819760173
4 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์  
5 โรงเรียนบ้านหาญ  
6 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข  
7 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา  
8 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]