หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 311 5 พ.ย. 2558 08.30-16.30
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 311 5 พ.ย. 2558 08.30-16.30
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 312 5 พ.ย. 2558 08.30-16.30
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 313 5 พ.ย. 2558 08.30-16.30
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด ห้อง 313 5 พ.ย. 2558 08.30-16.30
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]