หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 21 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
2 โรงเรียนบึงคำคู 21 15 78.95% 2 10.53% 2 10.53% 0 0% 19
3 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 23 15 75% 1 5% 3 15% 1 5% 20
4 โรงเรียนบ้านหนองดุม 15 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
5 โรงเรียนด่านขุนทด 18 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
6 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 18 12 75% 0 0% 2 12.5% 2 12.5% 16
7 โรงเรียนมาบกราดวิทยา 15 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
8 โรงเรียนบ้านจาน 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
9 โรงเรียนบ้านคูเมือง 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
11 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
12 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
13 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 13 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
14 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 17 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
15 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
16 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
17 โรงเรียนบ้านเมืองนาท 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
18 โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
19 โรงเรียนบ้านห้วยบง 12 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
20 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
21 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
22 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 11 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
23 โรงเรียนโนนไทย 10 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
24 โรงเรียนบ้านเสมา 19 7 36.84% 8 42.11% 3 15.79% 1 5.26% 19
25 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
26 โรงเรียนบ้านวังสนวน 12 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 12 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนบ้านสระพัง 10 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านโนนผักชี 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านโนนตาล 10 7 70% 0 0% 3 30% 0 0% 10
36 โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 13 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
37 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 16 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
38 โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 14 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
39 โรงเรียนบ้านหนองไทร 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 14 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
41 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
42 โรงเรียนบ้านพันชนะ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านกะพี้ 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
44 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านกำปัง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านโพนไพล 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านอ้อไพล 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านแปรง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 10 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านคลองแค 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 10 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนสระพระขมาดไพร 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านป่าเพกา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
64 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 11 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 9 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านหนองจาน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านสระแจง 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านหนองหอย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2) 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านนา 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านโนนหวาย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านพันดุง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านซับยาง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านหนองหัน 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านค้างพลู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านบุตะโก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านโนนทอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
101 โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
102 โรงเรียนบ้านครึมม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านคู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านดอนพะงาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านหนองสาร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ..เทพารักษ์) 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
112 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะฯ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านบุเขว้า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนศิริบ้านไร่ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนบ้านเจริญผล 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านชีวึก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านหนุก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านหินดาด 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านห้วย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านโนน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนเทพคงคา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
139 โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านกระดาน 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านซับพลู 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านถนนหัก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านปราสาท 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านมาบกราด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านสำโรง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
153 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
154 โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
155 โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านกุดโดก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านจะบู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านหนองบง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านหนองแจง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านหิงห้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านโคกแขวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านทองหลาง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนวัดกุดพิมาน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
178 โรงเรียนบ้านมะเริง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านสระตอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านหินลาด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านหินหล่อง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
186 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
187 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
188 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]