สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 15 4 1 0 20
2 บึงคำคู 15 2 2 0 19
3 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 15 1 3 1 19
4 บ้านหนองดุม 14 1 0 0 15
5 ด่านขุนทด 13 1 1 0 15
6 บ้านพระมะขามสามัคคี 12 0 2 2 14
7 มาบกราดวิทยา 11 2 1 0 14
8 บ้านจาน 11 2 0 0 13
9 บ้านคูเมือง 11 1 1 0 13
10 บ้านหนองแวง 11 1 1 0 13
11 บ้านวังสมบูรณ์ 10 3 0 0 13
12 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 10 0 1 0 11
13 บ้านสะพานหิน 10 0 0 0 10
14 บ้านทำนบพัฒนา 9 6 1 0 16
15 บ้านซินหนองเขวา 9 2 2 0 13
16 บ้านใหม่เจริญสุข 9 2 1 0 12
17 บ้านเมืองนาท 9 2 0 0 11
18 บ้านหนองกกตลุกผักไร 9 1 1 0 11
19 บ้านห้วยบง 9 0 0 0 9
20 ดอนน้ำใสวิทยา 8 2 1 1 11
21 บ้านห้วยน้ำเค็ม 8 1 1 0 10
22 ชุมชนหนองหัวฟาน 8 1 0 0 9
23 โนนไทย 8 0 1 0 9
24 บ้านเสมา 7 8 3 1 18
25 บ้านดอนด่านใน 7 5 2 0 14
26 บ้านวังสนวน 7 3 1 0 11
27 สายมิตรโนนไทย 6 7 3 0 0 10
28 บ้านค่ายทะยิง 7 3 0 0 10
29 บ้านตะคร้อ 7 2 1 0 10
30 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 7 2 0 0 9
31 บ้านกุดนางทอหูก 7 1 0 0 8
32 บ้านโนนผักชี 7 1 0 0 8
33 บ้านหนองบัวตะเกียด 7 1 0 0 8
34 บ้านสระพัง 7 1 0 0 8
35 บ้านโนนตาล 7 0 3 0 10
36 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 6 6 1 0 13
37 บ้านสำนักตะคร้อ 6 4 3 0 13
38 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 6 3 1 0 10
39 บ้านหนองไทร 6 3 0 0 9
40 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 6 2 3 0 11
41 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 6 2 1 1 9
42 บ้านพันชนะ 6 1 0 0 7
43 บ้านกะพี้ 6 0 0 1 6
44 บ้านสระขี้ตุ่น 6 0 0 1 6
45 บ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 6 0 0 0 6
46 บ้านขามทะเลสอ 6 0 0 0 6
47 บ้านกำปัง 6 0 0 0 6
48 บ้านโพนไพล 6 0 0 0 6
49 บ้านโตนดพูนผลวิทยา 5 3 2 0 10
50 บ้านอ้อไพล 5 3 0 0 8
51 บ้านแปรง 5 3 0 0 8
52 บ้านหนองสรวง 5 2 0 1 7
53 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 5 2 0 0 7
54 บ้านคลองแค 5 2 0 0 7
55 บ้านถนนโพธิ์ 5 1 2 1 8
56 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 5 1 0 0 6
57 สระพระขมาดไพร 5 1 0 0 6
58 บ้านห้วยหุงเกลือ 5 1 0 0 6
59 อนุบาลขามสะแกแสง 5 1 0 0 6
60 ชุมชนบ้านโคกสวาย 5 0 1 0 6
61 บ้านหนองละมั่ง 5 0 0 0 5
62 บ้านป่าเพกา 5 0 0 0 5
63 บ้านวัง (สายอนุกูล) 4 5 0 0 9
64 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 4 3 1 0 8
65 บ้านหนองปรือ 4 3 1 0 8
66 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 4 3 0 0 7
67 บ้านหนองพลวง 4 2 1 0 7
68 บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 4 2 0 1 6
69 บ้านทรงธรรม 4 2 0 0 6
70 บ้านโคกหนองไผ่ 4 1 0 0 5
71 บ้านหนองจาน 4 1 0 0 5
72 บ้านใหม่ศรีสุข 4 1 0 0 5
73 บ้านหนองกราดน้อย 4 1 0 0 5
74 บ้านสระแจง 4 0 2 0 6
75 บ้านนารายณ์ 4 0 1 0 5
76 บ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 4 0 0 0 4
77 บ้านโพธิ์ตาสี 4 0 0 0 4
78 ชุมชนบ้านด่านจาก 4 0 0 0 4
79 พงษ์ศิริวิทยา 4 0 0 0 4
80 บ้านดอนขวาง 4 0 0 0 4
81 บ้านโกรกช้างน้อย 4 0 0 0 4
82 บ้านหนองหอย 4 0 0 0 4
83 พังเทียม (คุรุสามัคคี2) 3 3 1 1 7
84 บ้านนา 3 3 1 0 7
85 บ้านกุดสระแก้ว 3 3 1 0 7
86 บ้านโนนหวาย 3 2 1 0 6
87 บ้านพันดุง 3 2 0 0 5
88 บ้านซับยาง 3 1 2 0 6
89 บ้านฝายโบสถ์ 3 1 2 0 6
90 บ้านน้อยพัฒนา 3 1 1 1 5
91 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 3 1 1 0 5
92 บ้านโนนทอง 3 1 0 0 4
93 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 3 1 0 0 4
94 บ้านค้างพลู 3 1 0 0 4
95 บ้านหนองหัน 3 1 0 0 4
96 บ้านบุตะโก 3 1 0 0 4
97 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 3 1 0 0 4
98 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 3 0 1 0 4
99 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 0 1 0 4
100 บ้านบัลลังก์สะอาด 3 0 0 1 3
101 บ้านโค้งตะคร้อ 3 0 0 1 3
102 บ้านครึมม่วง 3 0 0 0 3
103 บ้านห้วยจรเข้ 3 0 0 0 3
104 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 3 0 0 0 3
105 บ้านดอนพะงาด 3 0 0 0 3
106 ศรีชลสินธุ์ 3 0 0 0 3
107 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 3 0 0 0 3
108 บ้านโป่งกระสัง 3 0 0 0 3
109 บ้านคู 3 0 0 0 3
110 บ้านหนองสาร 3 0 0 0 3
111 บ้านหนองโพธิ์ (อ..เทพารักษ์) 2 4 0 0 6
112 บัวปุ่นสันเทียะฯ 2 2 0 1 4
113 บ้านจั่นโคกรักษ์ 2 2 0 0 4
114 บ้านบุเขว้า 2 2 0 0 4
115 ศิริบ้านไร่ 2 2 0 0 4
116 บ้านโนนสง่า 2 1 2 1 5
117 บ้านเจริญผล 2 1 2 0 5
118 บ้านโกรกลึก 2 1 1 0 4
119 บ้านชีวึก 2 1 0 0 3
120 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 2 1 0 0 3
121 บ้านสระตะเฆ่ 2 1 0 0 3
122 คมพิสิฐวิทยา 2 1 0 0 3
123 บ้านละเลิงพิมาน 2 1 0 0 3
124 บ้านหนุก 2 0 1 0 3
125 บ้านหินดาด 2 0 0 1 2
126 วัดกุดน้ำใส 2 0 0 0 2
127 บ้านหอกลองกระสัง 2 0 0 0 2
128 บ้านหนองประดู่ 2 0 0 0 2
129 บ้านประดู่งาม 2 0 0 0 2
130 บ้านเหนือทัพรั้ง 2 0 0 0 2
131 บ้านโคกสามัคคี 2 0 0 0 2
132 บ้านโนน 2 0 0 0 2
133 บ้านใหม่โคกพรม 2 0 0 0 2
134 ชุมชนบ้านกุดม่วง 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองโบสถ์ 2 0 0 0 2
136 บ้านห้วย 2 0 0 0 2
137 เทพคงคา 2 0 0 0 2
138 บ้านวังโป่ง 1 4 1 0 6
139 ไชยณรงค์วิทยา 1 2 1 0 4
140 บ้านกระดาน 1 2 0 0 3
141 บ้านหนองกระเทียมใต้ 1 1 1 0 3
142 บ้านถนนหักใหญ่ 1 1 1 0 3
143 บ้านซับพลู 1 1 0 0 2
144 บ้านมาบกราด 1 1 0 0 2
145 บ้านถนนหัก 1 1 0 0 2
146 บ้านปราสาท 1 1 0 0 2
147 บ้านสำโรง 1 1 0 0 2
148 บ้านเมืองเก่า 1 1 0 0 2
149 บ้านโนนงิ้ว 1 1 0 0 2
150 บ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 1 0 1 0 2
151 บ้านหนองกลางดอน 1 0 1 0 2
152 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 1 1
153 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 1 0 0 1 1
154 บ้านโคกกระบือ 1 0 0 1 1
155 บ้านห้วยโนนพฤกษ์ 1 0 0 0 1
156 บ้านโคกแขวน 1 0 0 0 1
157 บ้านป่ารังงาม 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองแดง 1 0 0 0 1
159 บ้านคลองขามป้อม 1 0 0 0 1
160 บ้านหญ้าคาโนนแจง 1 0 0 0 1
161 บ้านโนนมะเกลือ 1 0 0 0 1
162 ชายพะเนาหนองโพธิ์ 1 0 0 0 1
163 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 1 0 0 0 1
164 บ้านกุดโดก 1 0 0 0 1
165 บ้านจะบู 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองบง 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองบัวละคร 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองบัวหลวง 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองแจง 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองแหน 1 0 0 0 1
171 บ้านหิงห้อย 1 0 0 0 1
172 บ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
173 บ้านโนนพุทรา 1 0 0 0 1
174 บ้านทองหลาง 0 2 0 0 2
175 บ้านหนองไผ่ 0 2 0 0 2
176 วัดกุดพิมาน 0 1 2 0 3
177 บ้านหนองสะแก 0 1 1 1 2
178 บ้านมะเริง 0 1 1 0 2
179 บ้านสระตอง 0 1 0 0 1
180 บ้านหนองตะครอง 0 1 0 0 1
181 บ้านโคกแฝก 0 1 0 0 1
182 บ้านตลุกชั่งโค 0 0 1 0 1
183 บ้านหินลาด 0 0 1 0 1
184 บ้านหินหล่อง 0 0 1 0 1
185 บ้านงิ้ว 0 0 0 1 0
186 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 1 0
187 บ้านด่านกรงกราง 0 0 0 0 0
188 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 0 0 0 0 0
รวม 730 200 82 24 1,036