หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 หอประชุม กศน. อำเภอคง ต.เมืองคง จ.นครราชสีมา 15.439277, 102.336077
2 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ต.เมืองคง จ.นครราชสีมา 15.437535, 102.329399
3 โรงเรียนบ้านหนองแขม ต.เมืองคง จ.นครราชสีมา 15.432867, 102.315824
4 โรงเรียนวันครู 2502 ต.เมืองคง จ.นครราชสีมา 15.448915, 102.331231
5 โรงเรียนเมืองคง ต.เมืองคง จ.นครราชสีมา 15.437214, 102.328414

เปิดระบบให้ปรินท์เกียรติบัตรได้แล้ว ณ บัดนี้เป็นต้นไป..................
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]