หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2558
ณ โรงเรียนฃุมชนคงวิทยา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 5 7 ต.ค. 2558 9.00-15.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 5 8 ต.ค. 2558 9.00-15.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 3-4 7 ต.ค. 2558 9.00-15.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 5-6 7 ต.ค. 2558 9.00-15.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 5 8 ต.ค. 2558 9.00-15.00
-


เปิดระบบให้ปรินท์เกียรติบัตรได้แล้ว ณ บัดนี้เป็นต้นไป..................
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]