หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 6

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 36 25 69.44% 10 27.78% 1 2.78% 0 0% 36
2 โรงเรียนวันครู2502 22 15 71.43% 5 23.81% 0 0% 1 4.76% 21
3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 19 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 17 14 82.35% 2 11.76% 0 0% 1 5.88% 17
5 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 18 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 17 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
7 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 23 11 47.83% 10 43.48% 1 4.35% 1 4.35% 23
8 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 18 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
9 โรงเรียนบ้านประคำ 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
10 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 20 10 52.63% 5 26.32% 2 10.53% 2 10.53% 19
11 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 17 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
12 โรงเรียนบ้านตะโกโคก 15 10 66.67% 1 6.67% 3 20% 1 6.67% 15
13 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 12 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
14 โรงเรียนบ้านสระครก 20 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
15 โรงเรียนบ้านหนองตาด 17 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
17 โรงเรียนบ้านตากิ่ม 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
18 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 15 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 14 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
20 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 14 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
22 โรงเรียนอมรศิลป์ 15 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
23 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 17 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
24 โรงเรียนบ้านสีสุก 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
25 โรงเรียนบ้านตาจั่น 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
26 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 15 7 46.67% 4 26.67% 4 26.67% 0 0% 15
27 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 20 7 43.75% 3 18.75% 4 25% 2 12.5% 16
28 โรงเรียนวานิชวิทยา 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
30 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านหนองบัว 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 14 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
35 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
36 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 13 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 11 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
39 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
40 โรงเรียนบ้านคอนเมือง 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 9 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
43 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านหนองคอม 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านปอบิด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านโนนสัง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนปริยัติไพศาล 13 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
52 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 10 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 14 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านโจด 10 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
55 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านหนองแสง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านกระถิน 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านกระถิน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านเมืองคง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 12 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
67 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
71 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
74 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียน บ้านหินลาดหนองโดน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
85 โรงเรียน บ้านนาแค 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านนาดอนบก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านโพนทอง 14 2 18.18% 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 11
91 โรงเรียนบ้านตะโก 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
92 โรงเรียน บ้านแก้งสนามนาง 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านหนองแขม 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านหมัน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านเสว 9 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
101 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนโนนสูง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
104 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
105 โรงเรียนวัดบ้านสีดา 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
108 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนหนองกระทุ่ม 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
110 โรงเรียนวังโพน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านโนนรัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านไทรโยง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านหลุบกุง 8 1 14.29% 6 85.71% 0 0% 0 0% 7
118 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 6 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนโคกเพ็ด 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านปรางค์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียน บ้านหนองสะเดา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านหนองบง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านเสมา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านกระพี้ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านคอนเมือง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านขามเวียน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนขามหนองแวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านดอนคนทา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านมะค่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านหนองบง(แก้งฯ1) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 10 0 0% 5 50% 3 30% 2 20% 10
159 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 7 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
160 โรงเรียนบ้านดอนคนทา 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
161 โรงเรียนบ้านเก่างิ้ว 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านแฝก 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
164 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
165 โรงเรียน หนองขามนาดี 6 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
166 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
167 โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียน บ้านโสกน้ำขุ่น 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านโสกสนวน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านโคกสี 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียน บ้านกอก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านหนองโจด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
179 โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
182 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
184 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
185 โรงเรียนบ้านหนองบง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
186 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

เปิดระบบให้ปรินท์เกียรติบัตรได้แล้ว ณ บัดนี้เป็นต้นไป..................
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]