หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 359 โรงเรียน บ้านกอก 1 2 1
2 360 โรงเรียน บ้านนาแค 4 4 4
3 362 โรงเรียน บ้านหนองสะเดา 2 6 4
4 364 โรงเรียน บ้านหินลาดหนองโดน 5 17 8
5 365 โรงเรียน บ้านแก้งสนามนาง 7 12 11
6 363 โรงเรียน บ้านโสกน้ำขุ่น 2 2 2
7 361 โรงเรียน หนองขามนาดี 6 0 0
8 274 โรงเรียนขามหนองแวง 1 2 1
9 001 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 4 11 6
10 235 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 5 14 8
11 002 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 0 0 0
12 199 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 36 123 63
13 003 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 0 0 0
14 378 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 13 35 18
15 004 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 8 28 16
16 327 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 1 1 1
17 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 0 0 0
18 200 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 20 102 38
19 006 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 0 0 0
20 391 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 17 29 23
21 007 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 0 0 0
22 330 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 2 8 4
23 008 โรงเรียนดอนหันโนนเพ็ด 0 0 0
24 015 โรงเรียนบ้านกระถิน 5 4 4
25 311 โรงเรียนบ้านกระถิน 4 10 7
26 289 โรงเรียนบ้านกระพี้ 3 10 3
27 322 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 0 0 0
28 017 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
29 018 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 0 0 0
30 355 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 7 54 19
31 019 โรงเรียนบ้านกู่ 0 0 0
32 323 โรงเรียนบ้านกู่ 0 0 0
33 022 โรงเรียนบ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 0 0 0
34 240 โรงเรียนบ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 4 4 4
35 023 โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 0 0 0
36 337 โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 0 0 0
37 024 โรงเรียนบ้านขามเวียน 0 0 0
38 374 โรงเรียนบ้านขามเวียน 2 3 2
39 026 โรงเรียนบ้านคอนเมือง 3 1 1
40 027 โรงเรียนบ้านคอนเมือง 0 0 0
41 217 โรงเรียนบ้านคอนเมือง 9 14 13
42 028 โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 0 0 0
43 335 โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 3 7 4
44 029 โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 0 0 0
45 040 โรงเรียนบ้านงิ้ว 0 0 0
46 042 โรงเรียนบ้านดงบัง 0 0 0
47 230 โรงเรียนบ้านดงบัง 0 0 0
48 043 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 0 0 0
49 205 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 4 47 13
50 044 โรงเรียนบ้านดอนคนทา 1 0 1
51 213 โรงเรียนบ้านดอนคนทา 5 5 5
52 045 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 0 0 0
53 347 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 5 9 7
54 046 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 0 0 0
55 376 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 3 4 4
56 047 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 0 0 0
57 386 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 1 3 2
58 048 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 0 0 0
59 396 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 2 13 7
60 049 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 0 0 0
61 390 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 9 27 17
62 052 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 0 0 0
63 348 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 4 9 7
64 053 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 0 0 0
65 208 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 18 28 23
66 050 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 0 0 0
67 051 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 0 0 0
68 239 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 14 28 20
69 270 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 15 33 24
70 056 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 14 27 23
71 375 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 14 26 23
72 057 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 0 0 0
73 308 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 5 14 9
74 058 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 0 0 0
75 227 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 1 3 2
76 236 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 6 7 6
77 062 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 0 0 0
78 063 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 0 0 0
79 064 โรงเรียนบ้านตะหนอด 0 0 0
80 242 โรงเรียนบ้านตะหนอด 0 0 0
81 061 โรงเรียนบ้านตะโก 0 0 0
82 203 โรงเรียนบ้านตะโก 8 24 12
83 060 โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง 0 0 0
84 325 โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง 6 14 8
85 059 โรงเรียนบ้านตะโกโคก 0 0 0
86 326 โรงเรียนบ้านตะโกโคก 15 40 29
87 065 โรงเรียนบ้านตากิ่ม 4 0 0
88 382 โรงเรียนบ้านตากิ่ม 12 60 26
89 066 โรงเรียนบ้านตาจั่น 0 0 0
90 252 โรงเรียนบ้านตาจั่น 10 25 17
91 070 โรงเรียนบ้านทองหลาง 0 0 0
92 310 โรงเรียนบ้านทองหลาง 0 0 0
93 068 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 0 0 0
94 069 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 0 0 0
95 253 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 12 23 20
96 071 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 0 0 0
97 387 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 5 12 9
98 389 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 3 6 4
99 074 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 0 0 0
100 076 โรงเรียนบ้านนาดอนบก 0 0 0
101 340 โรงเรียนบ้านนาดอนบก 3 3 3
102 075 โรงเรียนบ้านนาแค 0 0 0
103 254 โรงเรียนบ้านนาแค 0 0 0
104 073 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 0 0 0
105 245 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 10 25 19
106 089 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 0 0 0
107 341 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 13 47 23
108 090 โรงเรียนบ้านประคำ 0 0 0
109 354 โรงเรียนบ้านประคำ 12 34 24
110 091 โรงเรียนบ้านปรางค์ 0 0 0
111 385 โรงเรียนบ้านปรางค์ 3 8 6
112 092 โรงเรียนบ้านปอบิด 0 0 0
113 212 โรงเรียนบ้านปอบิด 6 6 6
114 093 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 0 0 0
115 344 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 8 28 15
116 094 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 0 0 0
117 336 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 1 6 3
118 095 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 0 0 0
119 331 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 6 8 7
120 099 โรงเรียนบ้านมะค่า 0 0 0
121 202 โรงเรียนบ้านมะค่า 1 3 2
122 100 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 0 0 0
123 262 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 6 12 9
124 102 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 0 0 0
125 388 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 0 0 0
126 103 โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 0 0 0
127 216 โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 1 1
128 104 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 17 24 20
129 371 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 6 12 9
130 282 โรงเรียนบ้านสระครก 20 42 30
131 106 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 0 0 0
132 107 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 0 0 0
133 373 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 4 9 8
134 108 โรงเรียนบ้านสีสุก 0 0 0
135 244 โรงเรียนบ้านสีสุก 10 22 16
136 109 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0
137 222 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0
138 117 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 0 0 0
139 296 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 4 10 7
140 115 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 3 14 7
141 316 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 4 15 8
142 116 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 0 0 0
143 229 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 4 8 7
144 120 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 4 10 6
145 257 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 0 0 0
146 119 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 0 0 0
147 369 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 2 6 4
148 123 โรงเรียนบ้านหนองคอม 0 0 0
149 196 โรงเรียนบ้านหนองคอม 7 19 14
150 125 โรงเรียนบ้านหนองจาน 0 0 0
151 333 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1 1 1
152 129 โรงเรียนบ้านหนองตาด 17 27 19
153 303 โรงเรียนบ้านหนองตาด 0 0 0
154 131 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 0 0 0
155 233 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 3 3 3
156 132 โรงเรียนบ้านหนองบง 1 2 2
157 133 โรงเรียนบ้านหนองบง 0 0 0
158 220 โรงเรียนบ้านหนองบง 2 3 3
159 372 โรงเรียนบ้านหนองบง(แก้งฯ1) 1 2 2
160 139 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
161 383 โรงเรียนบ้านหนองบัว 7 7 8
162 398 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 11 18 16
163 134 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 0 0 0
164 135 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 0 0 0
165 343 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 14 39 16
166 136 โรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี 0 0 0
167 137 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 7 16 13
168 272 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 0 0 0
169 138 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 0 0 0
170 324 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 3 10 5
171 140 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 0 0 0
172 349 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 6 12 12
173 141 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 0 0 0
174 377 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 23 50 38
175 142 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
176 334 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
177 143 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1 1 1
178 225 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 4 5 4
179 286 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 2 38 10
180 145 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
181 306 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 12 28 21
182 146 โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 0 0 0
183 379 โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 6 15 9
184 149 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 0 0 0
185 263 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 0 0 0
186 148 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 0 0 0
187 151 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0
188 397 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 5 9 7
189 152 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 6 17 6
190 211 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 13 42 20
191 154 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 0 0
192 251 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 17 22 21
193 153 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 0 0 0
194 201 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 9 28 17
195 321 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 6 15 9
196 130 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 0 0 0
197 228 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 17 31 26
198 214 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 3 7 6
199 121 โรงเรียนบ้านหนองแขม 0 0 0
200 204 โรงเรียนบ้านหนองแขม 6 12 8
201 126 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 0 0 0
202 342 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 1 2 1
203 127 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 0 0 0
204 318 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 6 16 11
205 150 โรงเรียนบ้านหนองแสง 0 0 0
206 313 โรงเรียนบ้านหนองแสง 6 19 13
207 124 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 0 0 0
208 221 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 8 14 10
209 128 โรงเรียนบ้านหนองโจด 0 0 0
210 380 โรงเรียนบ้านหนองโจด 1 5 2
211 122 โรงเรียนบ้านหนองไข่ผำ 0 0 0
212 319 โรงเรียนบ้านหนองไข่ผำ 0 0 0
213 155 โรงเรียนบ้านหมัน 0 0 0
214 339 โรงเรียนบ้านหมัน 5 17 9
215 156 โรงเรียนบ้านหลุบกุง 0 0 0
216 209 โรงเรียนบ้านหลุบกุง 8 18 13
217 276 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่ 9 32 19
218 161 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 0 0 0
219 162 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 0 0 0
220 302 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1 1 1
221 163 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 0 0 0
222 370 โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 2 3 2
223 164 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 0 0 0
224 259 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 0 0 0
225 165 โรงเรียนบ้านหินแห่ 0 0 0
226 158 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
227 305 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 8 6
228 159 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 0 0 0
229 271 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 3 2
230 160 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
231 232 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 6 15 9
232 157 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 0 0 0
233 345 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 1 3 2
234 167 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 0 0 0
235 367 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 2 6 2
236 166 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 0 0 0
237 350 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 7 21 11
238 020 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 0 0 0
239 307 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 7 22 8
240 291 โรงเรียนบ้านเก่างิ้ว 4 7 4
241 097 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 0 0 0
242 314 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 6 6 6
243 101 โรงเรียนบ้านเมืองคง 0 0 0
244 255 โรงเรียนบ้านเมืองคง 4 37 13
245 110 โรงเรียนบ้านเสมา 0 0 0
246 320 โรงเรียนบ้านเสมา 2 3 2
247 292 โรงเรียนบ้านเสว 9 36 16
248 111 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 0 0 0
249 021 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 0 0 0
250 261 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 0 0 0
251 055 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 0 0 0
252 332 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 20 52 36
253 096 โรงเรียนบ้านแฝก 0 0 0
254 281 โรงเรียนบ้านแฝก 3 6 5
255 030 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 1 3 2
256 394 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 7 21 14
257 031 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 0 0 0
258 265 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 2 8 5
259 032 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 0 0 0
260 317 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 4 9 8
261 035 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
262 215 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 3 3
263 241 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) 11 26 19
264 037 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 0 0 0
265 260 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 4 12 7
266 038 โรงเรียนบ้านโคกสี 0 0 0
267 197 โรงเรียนบ้านโคกสี 2 4 4
268 033 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 0 0 0
269 034 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 0 0 0
270 224 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 2 11 5
271 039 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 0 0 0
272 219 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 10 25 17
273 041 โรงเรียนบ้านโจด 0 0 0
274 338 โรงเรียนบ้านโจด 10 16 11
275 067 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 0 0 0
276 392 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 2 13 5
277 273 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้ 1 1 1
278 077 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 0 0 0
279 078 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 0 0 0
280 246 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 6 13 11
281 081 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 5 12 10
282 393 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 0 0 0
283 080 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์) 0 0 0
284 243 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 1 2 2
285 083 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 0 0 0
286 315 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 0 0 0
287 084 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 0 0 0
288 234 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 15 30 25
289 085 โรงเรียนบ้านโนนรัง 0 0 0
290 366 โรงเรียนบ้านโนนรัง 2 3 3
291 086 โรงเรียนบ้านโนนสัง 0 0 0
292 288 โรงเรียนบ้านโนนสัง 5 12 10
293 087 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
294 267 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
295 357 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 18 45 29
296 088 โรงเรียนบ้านโนนสูง 0 0 0
297 079 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 0 0 0
298 304 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 8 18 13
299 082 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 0 0 0
300 381 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 8 10 9
301 098 โรงเรียนบ้านโพนทอง 0 0 0
302 290 โรงเรียนบ้านโพนทอง 14 27 22
303 112 โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 0 0 0
304 226 โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 0 0 0
305 113 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 0 0 0
306 264 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 0 0 0
307 114 โรงเรียนบ้านโสกสนวน 0 0 0
308 268 โรงเรียนบ้านโสกสนวน 2 12 4
309 072 โรงเรียนบ้านไทรโยง 0 0 0
310 210 โรงเรียนบ้านไทรโยง 2 6 4
311 169 โรงเรียนปริยัติไพศาล 0 0 0
312 266 โรงเรียนปริยัติไพศาล 13 29 22
313 170 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 0 0 0
314 395 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 6 13 11
315 171 โรงเรียนวังโพน 0 0 0
316 237 โรงเรียนวังโพน 3 7 4
317 172 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 0 0 0
318 269 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 3 6 4
319 173 โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 0 0 0
320 352 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 0 0 0
321 176 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 0 0 0
322 256 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 5 10 8
323 177 โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 0 0 0
324 300 โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 2 2 2
325 175 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1 3 2
326 299 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 7 28 16
327 180 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 0 0 0
328 295 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 6 15 9
329 183 โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 0 0 0
330 223 โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 0 0 0
331 184 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 0 0 0
332 277 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 3 5 4
333 185 โรงเรียนวัดบ้านสีดา 0 0 0
334 297 โรงเรียนวัดบ้านสีดา 5 13 7
335 186 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 0 0 0
336 309 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 4 4 4
337 187 โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 0 0 0
338 346 โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 1 2 1
339 189 โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0
340 188 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 1 0 0
341 248 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 8 15 11
342 298 โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ 3 15 6
343 181 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 0 0 0
344 301 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 1 1 1
345 178 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 0 0 0
346 284 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 6 15 9
347 179 โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 0 0 0
348 293 โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 0 0 0
349 182 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 0 0 0
350 238 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 5 10 9
351 190 โรงเรียนวันครู 2502 0 0 0
352 207 โรงเรียนวันครู2502 22 55 40
353 280 โรงเรียนหนองกระทุ่ม 5 12 8
354 192 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 0 0 0
355 384 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 4 4 4
356 168 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 0 0 0
357 294 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 5 11 9
358 351 โรงเรียนโคกเพ็ด 4 10 7
359 250 โรงเรียนโนนสูง 4 14 9
360 218 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 3 3 3
361 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘ 0 0 0
362 014 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 0 0 0
363 287 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 6 16 11
364 191 โรงเรียนวานิชวิทยา 0 0 0
365 285 โรงเรียนวานิชวิทยา 11 34 21
366 194 โรงเรียนอมรศิลป์ 0 0 0
367 283 โรงเรียนอมรศิลป์ 15 42 23
368 193 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 0 0 0
369 231 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 1 3 1
370 329 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 1 3 2
371 009 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 0 0 0
372 195 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 12 27 19
373 010 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 0 0 0
374 198 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 19 55 33
375 011 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 0 0 0
376 206 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 6 14 8
377 012 โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 0 0 0
378 328 โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 5 10 8
รวม 1201 3022 1922
4944

เปิดระบบให้ปรินท์เกียรติบัตรได้แล้ว ณ บัดนี้เป็นต้นไป..................
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]