หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2558
ณ โรงเรียนฃุมชนคงวิทยา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเบญจมาภรณ์ พวงสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
2 นายดนุพล บุญวีรบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
3 นางสาวมลทิชา ใจซื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
4 นางจิตลดา วงเวียน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
5 นางสาวพิมมาดา ยะปะเต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
6 นางสาวรุ่งทิพย์ เหขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
7 นายปิยะพงษ์ แพสยันดร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
8 นางเพ็ญโฉม จั่นโพล้ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
9 นางมารศรี กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน

เปิดระบบให้ปรินท์เกียรติบัตรได้แล้ว ณ บัดนี้เป็นต้นไป..................
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]