สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนคงวิทยา 25 10 1 0 36
2 วันครู2502 15 5 0 1 20
3 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 14 4 1 0 19
4 บ้านหนองหว้า 14 2 0 1 16
5 บ้านโนนสำราญ 13 3 1 0 17
6 ชุมชนบ้านเหลื่อม 13 3 1 0 17
7 บ้านหนองปรือโป่ง 11 10 1 1 22
8 บ้านดอนใหญ่ 11 3 2 1 16
9 บ้านประคำ 11 1 0 0 12
10 บ้านแดงน้อย 10 5 2 2 17
11 บ้านหนองเต่า 10 4 0 1 14
12 บ้านตะโกโคก 10 1 3 1 14
13 บ้านหนองม่วง 10 0 1 1 11
14 บ้านสระครก 9 5 1 1 15
15 บ้านหนองตาด 9 5 0 0 14
16 บ้านหนองหญ้าปล้อง 9 4 0 0 13
17 บ้านตากิ่ม 9 1 1 1 11
18 บ้านด่านช้าง 8 5 1 0 14
19 บ้านหนองบัวกระจาย 8 5 1 0 14
20 บ้านดอนไผ่ 8 5 0 0 13
21 บ้านบุเสมาทอง 8 5 0 0 13
22 อมรศิลป์ 8 4 1 2 13
23 บ้านศาลาหนองขอน 8 2 1 2 11
24 บ้านสีสุก 8 2 0 0 10
25 บ้านตาจั่น 8 1 0 1 9
26 บ้านโนนระเวียง 7 4 4 0 15
27 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 7 3 4 2 14
28 วานิชวิทยา 7 3 0 0 10
29 บ้านทองหลางน้อย 7 2 3 0 12
30 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) 7 2 1 0 10
31 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 7 0 1 0 8
32 บ้านหนองบัว 7 0 0 0 7
33 บ้านหนองหว้าเอน 6 2 1 0 9
34 บ้านตลุกพลวง 6 2 1 0 9
35 บ้านหนองบัวทุ่ง 6 1 0 0 7
36 ชุมชนบ้านช่อระกา 5 5 2 0 12
37 บ้านโนนเพ็ด 5 2 1 0 8
38 ชุมชนบ้านวัด 5 2 0 1 7
39 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 5 2 0 1 7
40 บ้านคอนเมือง 5 1 3 0 9
41 บ้านดอนเปล้า 5 1 2 0 8
42 บ้านหนองโคบาล 5 1 1 1 7
43 บ้านโนนเต็ง 5 1 1 0 7
44 บ้านปอบิด 5 1 0 0 6
45 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 5 1 0 0 6
46 บ้านหนองคอม 5 1 0 0 6
47 บ้านห้วยยาง 5 1 0 0 6
48 บ้านโนนดู่ 5 0 0 0 5
49 บ้านโนนสัง 5 0 0 0 5
50 บ้านตลุกสาหร่าย 5 0 0 0 5
51 ปริยัติไพศาล 4 6 1 0 11
52 บ้านน้อยหนองหนาด 4 5 0 0 9
53 บ้านตลุกพลวง 4 4 0 0 8
54 บ้านโจด 4 3 0 2 7
55 บ้านหันดอนดู่ 4 2 2 1 8
56 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 4 2 0 0 6
57 บัวใหญ่วิทยา 4 2 0 0 6
58 วัดบ้านไร่ 4 1 0 0 5
59 บ้านหนองแสง 4 1 0 0 5
60 บ้านโนนทองหลาง 4 1 0 0 5
61 บ้านกระถิน 4 0 1 0 5
62 วัดบ้านหนองกก 4 0 0 0 4
63 บ้านสระสี่เหลี่ยม 4 0 0 0 4
64 บ้านเมืองคง 4 0 0 0 4
65 บ้านกระถิน 4 0 0 0 4
66 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 3 3 2 3 8
67 วัดบ้านดอนโก่ย 3 3 0 1 6
68 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 3 3 0 0 6
69 วัดบ้านโนนกอก 3 3 0 0 6
70 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 3 2 2 0 7
71 วัดบ้านหนองแวง 3 2 1 0 6
72 บ้านตะโกทุ่ง 3 2 1 0 6
73 บ้านฝาผนัง 3 2 1 0 6
74 วัดบ้านมะค่า 3 2 1 0 6
75 บ้านหินลาดหนองโดน 3 2 0 0 5
76 บ้านหนองม่วงช่างพิม 3 1 2 0 6
77 บ้านทัพมะขาม 3 1 1 0 5
78 เบญจราษฎร์ศึกษา 3 1 1 0 5
79 บ้านดอนแร้ง 3 1 0 0 4
80 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 3 1 0 0 4
81 บ้านโคกน้อย 3 1 0 0 4
82 บ้านดอนกลาง 3 1 0 0 4
83 บ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 3 1 0 0 4
84 บ้านหญ้าคา 3 0 0 1 3
85 บ้านนาแค 3 0 0 0 3
86 บ้านนาดอนบก 3 0 0 0 3
87 บ้านหนองบัวสามัคคี 3 0 0 0 3
88 บ้านดอนตะหนิน 3 0 0 0 3
89 บ้านห้วยทราย 3 0 0 0 3
90 บ้านโพนทอง 2 7 2 0 11
91 บ้านตะโก 2 4 1 1 7
92 บ้านแก้งสนามนาง 2 4 1 0 7
93 บ้านเก่าค้อ 2 3 1 1 6
94 วนาประชารัฐบำรุง 2 3 1 0 6
95 บ้านหนองแขม 2 3 0 1 5
96 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 2 3 0 0 5
97 บ้านหมัน 2 3 0 0 5
98 บ้านดอนฆ่าเสือ 2 3 0 0 5
99 บ้านหนองหญ้าขาว 2 3 0 0 5
100 บ้านเสว 2 2 3 1 7
101 บ้านหนองปรือคึมม่วง 2 2 1 0 5
102 โนนสูง 2 2 0 0 4
103 บ้านเพ็ดน้อย 2 1 3 0 6
104 วัดบ้านดอนชุมช้าง 2 1 1 1 4
105 วัดบ้านสีดา 2 1 1 0 4
106 ห้วยไหวัฒนา 2 1 1 0 4
107 ขามเตี้ยพิทยาคม 2 1 0 1 3
108 ขามเตี้ยพิทยาคม 2 1 0 0 3
109 หนองกระทุ่ม 2 0 1 1 3
110 วังโพน 2 0 1 0 3
111 บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 2 0 0 1 2
112 บ้านโคกตะพาบ 2 0 0 0 2
113 วัดบ้านสามเมือง 2 0 0 0 2
114 บ้านโนนรัง 2 0 0 0 2
115 บ้านหนองขามน้อย 2 0 0 0 2
116 บ้านไทรโยง 2 0 0 0 2
117 บ้านหลุบกุง 1 6 0 0 7
118 บ้านศาลาหนองขอน 1 3 1 0 5
119 บ้านตะคร้อ 1 3 0 0 4
120 โคกเพ็ด 1 3 0 0 4
121 เทศบาลหนองบัวลาย 1 1 3 0 5
122 บ้านหนองพรานปาน 1 1 1 0 3
123 บ้านปรางค์ 1 1 1 0 3
124 บ้านหนองเม็ก 1 1 1 0 3
125 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 1 1 0 0 2
126 บ้านหนองสะเดา 1 1 0 0 2
127 บ้านดอนทะแยง 1 1 0 0 2
128 บ้านหนองบง 1 1 0 0 2
129 บ้านหนองพลวง 1 1 0 0 2
130 บ้านโคกเพ็ด 1 1 0 0 2
131 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1 1 0 0 2
132 บ้านอุทัยทอง 1 1 0 0 2
133 บ้านเสมา 1 1 0 0 2
134 บ้านโคกสว่าง 1 1 0 0 2
135 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 1 1 0 0 2
136 บ้านกระพี้ 1 0 1 1 2
137 วัดบ้านหินแห่ 1 0 1 0 2
138 บ้านคอนเมือง 1 0 1 0 2
139 บ้านคึมมะอุ 1 0 1 0 2
140 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1 0 0 0 1
141 บ้านขามเวียน 1 0 0 0 1
142 บ้านห้วยโจด 1 0 0 0 1
143 บ้านดอนคนทา 1 0 0 0 1
144 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 0 1
145 ขามหนองแวง 1 0 0 0 1
146 ชุมชนบ้านวัด 1 0 0 0 1
147 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 1 0 0 0 1
148 บ้านตลุกหินปูน 1 0 0 0 1
149 บ้านป่าหวาย 1 0 0 0 1
150 บ้านมะค่า 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองบง(แก้งฯ1) 1 0 0 0 1
152 บ้านหัวนาคำ 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนกระพี้ 1 0 0 0 1
154 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
155 วัดบ้านเมืองสูง 1 0 0 0 1
156 อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 1 0 0 0 1
157 อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 1 0 0 0 1
158 บ้านโคกเสี่ยว 0 5 3 2 8
159 บ้านอ้อยช้าง 0 3 2 0 5
160 บ้านดอนคนทา 0 3 1 0 4
161 บ้านเก่างิ้ว 0 3 1 0 4
162 บ้านแฝก 0 3 0 0 3
163 บ้านหนองหัวช้าง 0 2 2 2 4
164 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 0 2 1 0 3
165 หนองขามนาดี 0 2 0 1 2
166 วัดกู่สามัคคี 0 2 0 1 2
167 วัดบ้านดอนเต็ง 0 2 0 0 2
168 ไทยรัฐวิทยา 18 0 1 1 0 2
169 บ้านโสกน้ำขุ่น 0 1 1 0 2
170 บ้านหัวหนองฯ 0 1 1 0 2
171 บ้านโสกสนวน 0 1 1 0 2
172 บ้านหนองโจด 0 1 0 0 1
173 บ้านหนองขามนาดี 0 1 0 0 1
174 บ้านโคกสี 0 1 0 0 1
175 บ้านกอก 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองจาน 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองพรานปาน 0 1 0 0 1
178 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 0 0 1 1 1
179 บ้านศรีนิมิต 0 0 1 0 1
180 บ้านหนองแจ้งน้อย 0 0 1 0 1
181 วัดบ้านหนองตะไก้ 0 0 1 0 1
182 วัดบ้านหนองแวง 0 0 1 0 1
183 บ้านหนองหว้า 0 0 0 1 0
184 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0
185 บ้านหนองบง 0 0 0 0 0
186 วัดบ้านดอนโก่ย 0 0 0 0 0
รวม 636 307 108 46 1,097