สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนคงวิทยา 18 7 1 0 26
2 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 14 4 1 0 19
3 วันครู2502 14 3 0 1 17
4 ชุมชนบ้านเหลื่อม 13 3 1 0 17
5 บ้านโนนสำราญ 12 1 1 0 14
6 บ้านดอนใหญ่ 11 3 2 1 16
7 บ้านประคำ 11 1 0 0 12
8 บ้านตะโกโคก 10 1 3 1 14
9 บ้านหนองม่วง 10 0 1 1 11
10 บ้านแดงน้อย 9 5 2 2 16
11 บ้านสระครก 9 5 1 1 15
12 บ้านหนองตาด 9 5 0 0 14
13 บ้านตากิ่ม 9 1 1 1 11
14 บ้านหนองบัวกระจาย 8 5 1 0 14
15 อมรศิลป์ 8 4 1 2 13
16 บ้านหนองหว้า 8 2 0 1 10
17 บ้านหนองเต่า 7 4 0 1 11
18 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 7 3 4 2 14
19 วานิชวิทยา 7 3 0 0 10
20 บ้านทองหลางน้อย 7 2 3 0 12
21 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) 7 2 1 0 10
22 บ้านหนองบัว 7 0 0 0 7
23 บ้านหนองหว้าเอน 6 2 1 0 9
24 บ้านตลุกพลวง 6 2 1 0 9
25 ชุมชนบ้านช่อระกา 5 5 2 0 12
26 บ้านดอนไผ่ 5 4 0 0 9
27 บ้านด่านช้าง 5 3 1 0 9
28 บ้านโนนเพ็ด 5 2 1 0 8
29 ชุมชนบ้านวัด 5 2 0 1 7
30 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 5 2 0 1 7
31 บ้านคอนเมือง 5 1 3 0 9
32 บ้านดอนเปล้า 5 1 2 0 8
33 บ้านโนนเต็ง 5 1 1 0 7
34 บ้านปอบิด 5 1 0 0 6
35 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 5 1 0 0 6
36 บ้านห้วยยาง 5 1 0 0 6
37 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 5 0 1 0 6
38 บ้านโนนสัง 5 0 0 0 5
39 บ้านตลุกสาหร่าย 5 0 0 0 5
40 บ้านหนองปรือโป่ง 4 5 1 1 10
41 บ้านบุเสมาทอง 4 4 0 0 8
42 บ้านโจด 4 3 0 2 7
43 บ้านโนนระเวียง 4 2 3 0 9
44 บ้านหันดอนดู่ 4 2 2 1 8
45 บ้านสีสุก 4 2 0 0 6
46 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 4 2 0 0 6
47 บัวใหญ่วิทยา 4 2 0 0 6
48 บ้านตาจั่น 4 1 0 1 5
49 บ้านหนองบัวทุ่ง 4 1 0 0 5
50 บ้านโนนทองหลาง 4 1 0 0 5
51 บ้านกระถิน 4 0 1 0 5
52 วัดบ้านหนองกก 4 0 0 0 4
53 บ้านสระสี่เหลี่ยม 4 0 0 0 4
54 บ้านเมืองคง 4 0 0 0 4
55 บ้านกระถิน 4 0 0 0 4
56 บ้านตลุกพลวง 3 4 0 0 7
57 บ้านน้อยหนองหนาด 3 4 0 0 7
58 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 3 3 2 3 8
59 วัดบ้านดอนโก่ย 3 3 0 1 6
60 วัดบ้านโนนกอก 3 3 0 0 6
61 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 3 2 2 0 7
62 วัดบ้านหนองแวง 3 2 1 0 6
63 บ้านตะโกทุ่ง 3 2 1 0 6
64 บ้านฝาผนัง 3 2 1 0 6
65 วัดบ้านมะค่า 3 2 1 0 6
66 บ้านหินลาดหนองโดน 3 2 0 0 5
67 บ้านหนองม่วงช่างพิม 3 1 2 0 6
68 บ้านทัพมะขาม 3 1 1 0 5
69 เบญจราษฎร์ศึกษา 3 1 1 0 5
70 บ้านโคกน้อย 3 1 0 0 4
71 บ้านดอนกลาง 3 1 0 0 4
72 วัดบ้านไร่ 3 1 0 0 4
73 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 3 1 0 0 4
74 บ้านหนองคอม 3 1 0 0 4
75 บ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 3 1 0 0 4
76 บ้านหนองแสง 3 1 0 0 4
77 บ้านหนองโคบาล 3 0 1 1 4
78 บ้านนาแค 3 0 0 0 3
79 บ้านนาดอนบก 3 0 0 0 3
80 บ้านหนองบัวสามัคคี 3 0 0 0 3
81 บ้านดอนตะหนิน 3 0 0 0 3
82 บ้านห้วยทราย 3 0 0 0 3
83 บ้านโพนทอง 2 7 2 0 11
84 บ้านตะโก 2 4 1 1 7
85 ปริยัติไพศาล 2 4 1 0 7
86 บ้านแก้งสนามนาง 2 4 1 0 7
87 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 4 0 0 6
88 บ้านเก่าค้อ 2 3 1 1 6
89 วนาประชารัฐบำรุง 2 3 1 0 6
90 บ้านหมัน 2 3 0 0 5
91 บ้านดอนฆ่าเสือ 2 3 0 0 5
92 บ้านหนองหญ้าขาว 2 3 0 0 5
93 บ้านเสว 2 2 3 1 7
94 บ้านหนองแขม 2 2 0 1 4
95 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 2 2 0 0 4
96 โนนสูง 2 2 0 0 4
97 บ้านหนองปรือคึมม่วง 2 2 0 0 4
98 บ้านเพ็ดน้อย 2 1 3 0 6
99 วัดบ้านดอนชุมช้าง 2 1 1 1 4
100 ห้วยไหวัฒนา 2 1 1 0 4
101 ขามเตี้ยพิทยาคม 2 1 0 1 3
102 บ้านดอนแร้ง 2 1 0 0 3
103 ขามเตี้ยพิทยาคม 2 1 0 0 3
104 หนองกระทุ่ม 2 0 1 1 3
105 วังโพน 2 0 1 0 3
106 บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 2 0 0 1 2
107 บ้านหญ้าคา 2 0 0 1 2
108 บ้านโคกตะพาบ 2 0 0 0 2
109 บ้านหนองขามน้อย 2 0 0 0 2
110 บ้านไทรโยง 2 0 0 0 2
111 บ้านหลุบกุง 1 6 0 0 7
112 บ้านศาลาหนองขอน 1 3 1 0 5
113 บ้านตะคร้อ 1 3 0 0 4
114 โคกเพ็ด 1 3 0 0 4
115 บ้านศาลาหนองขอน 1 2 0 2 3
116 เทศบาลหนองบัวลาย 1 1 3 0 5
117 บ้านหนองพรานปาน 1 1 1 0 3
118 วัดบ้านสีดา 1 1 1 0 3
119 บ้านปรางค์ 1 1 1 0 3
120 บ้านหนองเม็ก 1 1 1 0 3
121 บ้านหนองสะเดา 1 1 0 0 2
122 บ้านดอนทะแยง 1 1 0 0 2
123 บ้านหนองบง 1 1 0 0 2
124 บ้านหนองพลวง 1 1 0 0 2
125 บ้านโคกเพ็ด 1 1 0 0 2
126 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1 1 0 0 2
127 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 1 1 0 0 2
128 บ้านอุทัยทอง 1 1 0 0 2
129 บ้านเสมา 1 1 0 0 2
130 บ้านโคกสว่าง 1 1 0 0 2
131 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 1 1 0 0 2
132 วัดบ้านหินแห่ 1 0 1 0 2
133 บ้านคอนเมือง 1 0 1 0 2
134 บ้านคึมมะอุ 1 0 1 0 2
135 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1 0 0 0 1
136 บ้านขามเวียน 1 0 0 0 1
137 บ้านโนนรัง 1 0 0 0 1
138 บ้านดอนคนทา 1 0 0 0 1
139 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 0 1
140 บ้านโนนดู่ 1 0 0 0 1
141 วัดบ้านสามเมือง 1 0 0 0 1
142 ขามหนองแวง 1 0 0 0 1
143 ชุมชนบ้านวัด 1 0 0 0 1
144 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 1 0 0 0 1
145 บ้านตลุกหินปูน 1 0 0 0 1
146 บ้านป่าหวาย 1 0 0 0 1
147 บ้านมะค่า 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองบง(แก้งฯ1) 1 0 0 0 1
149 บ้านหัวนาคำ 1 0 0 0 1
150 บ้านโนนกระพี้ 1 0 0 0 1
151 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
152 วัดบ้านเมืองสูง 1 0 0 0 1
153 อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 1 0 0 0 1
154 อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 1 0 0 0 1
155 บ้านโคกเสี่ยว 0 5 3 2 8
156 บ้านอ้อยช้าง 0 3 2 0 5
157 บ้านดอนคนทา 0 3 1 0 4
158 บ้านเก่างิ้ว 0 3 1 0 4
159 บ้านแฝก 0 3 0 0 3
160 บ้านหนองหัวช้าง 0 2 2 2 4
161 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 0 2 1 0 3
162 หนองขามนาดี 0 2 0 1 2
163 วัดกู่สามัคคี 0 2 0 1 2
164 วัดบ้านดอนเต็ง 0 2 0 0 2
165 ไทยรัฐวิทยา 18 0 1 1 0 2
166 บ้านโสกน้ำขุ่น 0 1 1 0 2
167 บ้านหัวหนองฯ 0 1 1 0 2
168 บ้านโสกสนวน 0 1 1 0 2
169 บ้านหนองโจด 0 1 0 0 1
170 บ้านหนองขามนาดี 0 1 0 0 1
171 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 0 1 0 0 1
172 บ้านโคกสี 0 1 0 0 1
173 บ้านกอก 0 1 0 0 1
174 บ้านหนองจาน 0 1 0 0 1
175 บ้านหนองพรานปาน 0 1 0 0 1
176 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 0 0 1 1 1
177 บ้านกระพี้ 0 0 1 1 1
178 บ้านศรีนิมิต 0 0 1 0 1
179 บ้านหนองแจ้งน้อย 0 0 1 0 1
180 วัดบ้านหนองตะไก้ 0 0 1 0 1
181 วัดบ้านหนองแวง 0 0 1 0 1
182 บ้านหนองหว้า 0 0 0 1 0
183 บ้านหนองบง 0 0 0 0 0
184 วัดบ้านดอนโก่ย 0 0 0 0 0
รวม 547 281 105 46 979