สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนสำราญ 7 1 0 8 13 3 1 0 17
2 ชุมชนคงวิทยา 6 6 4 16 25 10 1 0 36
3 บ้านดอนใหญ่ 6 2 3 11 11 3 2 1 16
4 บ้านหนองบัว 6 1 0 7 7 0 0 0 7
5 บ้านหนองหว้า 5 4 1 10 14 2 0 1 16
6 บ้านศาลาหนองขอน 5 2 1 8 8 2 1 2 11
7 บ้านตะโกโคก 4 2 0 6 10 1 3 1 14
8 บ้านประคำ 4 1 2 7 11 1 0 0 12
9 บ้านดอนไผ่ 4 1 1 6 8 5 0 0 13
10 บ้านสีสุก 4 1 0 5 8 2 0 0 10
11 บ้านปอบิด 4 0 1 5 5 1 0 0 6
12 บ้านตากิ่ม 4 0 0 4 9 1 1 1 11
13 วันครู2502 3 5 3 11 15 5 0 1 20
14 บ้านสระครก 3 2 2 7 9 5 1 1 15
15 บ้านทองหลางน้อย 3 0 2 5 7 2 3 0 12
16 บ้านโนนเพ็ด 3 0 1 4 5 2 1 0 8
17 บ้านหนองปรือโป่ง 2 5 5 12 11 10 1 1 22
18 บ้านบุเสมาทอง 2 4 1 7 8 5 0 0 13
19 บ้านตาจั่น 2 4 0 6 8 1 0 1 9
20 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 2 3 5 10 14 4 1 0 19
21 บ้านด่านช้าง 2 3 1 6 8 5 1 0 14
22 บ้านหนองบัวกระจาย 2 3 1 6 8 5 1 0 14
23 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 2 2 6 9 4 0 0 13
24 บ้านหนองบัวทุ่ง 2 2 1 5 6 1 0 0 7
25 บ้านแดงน้อย 2 1 2 5 10 5 2 2 17
26 วัดบ้านหนองกก 2 1 1 4 4 0 0 0 4
27 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) 2 1 0 3 7 2 1 0 10
28 บ้านหนองโคบาล 2 1 0 3 5 1 1 1 7
29 บ้านหนองเต่า 2 0 3 5 10 4 0 1 14
30 บ้านหนองหว้าเอน 2 0 2 4 6 2 1 0 9
31 บ้านโจด 2 0 0 2 4 3 0 2 7
32 บ้านสระสี่เหลี่ยม 2 0 0 2 4 0 0 0 4
33 บ้านเมืองคง 2 0 0 2 4 0 0 0 4
34 บ้านดอนแร้ง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
35 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 2 0 0 2 2 3 0 0 5
36 อมรศิลป์ 1 4 4 9 8 4 1 2 13
37 ชุมชนบ้านเหลื่อม 1 3 2 6 13 3 1 0 17
38 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1 3 2 6 7 3 4 2 14
39 บ้านคอนเมือง 1 2 1 4 5 1 3 0 9
40 วัดบ้านไร่ 1 2 1 4 4 1 0 0 5
41 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 1 2 0 3 5 1 0 0 6
42 บ้านโนนดู่ 1 1 3 5 5 0 0 0 5
43 ชุมชนบ้านช่อระกา 1 1 2 4 5 5 2 0 12
44 บ้านหนองคอม 1 1 2 4 5 1 0 0 6
45 บ้านกระถิน 1 1 2 4 4 0 1 0 5
46 บ้านหนองตาด 1 1 1 3 9 5 0 0 14
47 บ้านโนนระเวียง 1 1 1 3 7 4 4 0 15
48 บ้านดอนเปล้า 1 1 0 2 5 1 2 0 8
49 วัดบ้านดอนโก่ย 1 1 0 2 3 3 0 1 6
50 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 1 1 0 2 3 1 0 0 4
51 บ้านโคกน้อย 1 1 0 2 3 1 0 0 4
52 บ้านนาแค 1 1 0 2 3 0 0 0 3
53 บ้านโคกตะพาบ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
54 วานิชวิทยา 1 0 2 3 7 3 0 0 10
55 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1 0 2 3 7 0 1 0 8
56 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 1 0 2 3 4 2 0 0 6
57 บ้านนาดอนบก 1 0 1 2 3 0 0 0 3
58 บ้านโนนสัง 1 0 0 1 5 0 0 0 5
59 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 1 0 0 1 3 3 2 3 8
60 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 1 0 0 1 3 2 2 0 7
61 วัดบ้านหนองแวง 1 0 0 1 3 2 1 0 6
62 บ้านทัพมะขาม 1 0 0 1 3 1 1 0 5
63 เบญจราษฎร์ศึกษา 1 0 0 1 3 1 1 0 5
64 บ้านดอนกลาง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
65 บ้านหญ้าคา 1 0 0 1 3 0 0 1 3
66 บ้านหนองบัวสามัคคี 1 0 0 1 3 0 0 0 3
67 บ้านเพ็ดน้อย 1 0 0 1 2 1 3 0 6
68 วัดบ้านสีดา 1 0 0 1 2 1 1 0 4
69 วัดบ้านสามเมือง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
71 บ้านหนองสะเดา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านดอนทะแยง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านขามเวียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านห้วยโจด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านหนองม่วง 0 5 1 6 10 0 1 1 11
77 ชุมชนบ้านวัด 0 2 2 4 5 2 0 1 7
78 บ้านกระถิน 0 2 1 3 4 0 0 0 4
79 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 0 2 1 3 3 3 0 0 6
80 บ้านตลุกพลวง 0 2 0 2 6 2 1 0 9
81 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 0 2 0 2 5 2 0 1 7
82 บ้านหินลาดหนองโดน 0 2 0 2 3 2 0 0 5
83 ขามเตี้ยพิทยาคม 0 2 0 2 2 1 0 1 3
84 บ้านโนนเต็ง 0 1 3 4 5 1 1 0 7
85 บ้านตลุกสาหร่าย 0 1 1 2 5 0 0 0 5
86 บ้านหันดอนดู่ 0 1 1 2 4 2 2 1 8
87 บ้านห้วยยาง 0 1 0 1 5 1 0 0 6
88 บ้านตลุกพลวง 0 1 0 1 4 4 0 0 8
89 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 4 1 0 0 5
90 วัดบ้านโนนกอก 0 1 0 1 3 3 0 0 6
91 บ้านหนองม่วงช่างพิม 0 1 0 1 3 1 2 0 6
92 บ้านดอนตะหนิน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
93 บ้านห้วยทราย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
94 บ้านหมัน 0 1 0 1 2 3 0 0 5
95 ห้วยไหวัฒนา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
96 บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 1 2
97 บ้านโนนรัง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
98 บ้านตะคร้อ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
99 โคกเพ็ด 0 1 0 1 1 3 0 0 4
100 วัดบ้านหินแห่ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
101 ปริยัติไพศาล 0 0 3 3 4 6 1 0 11
102 บ้านเก่าค้อ 0 0 2 2 2 3 1 1 6
103 วนาประชารัฐบำรุง 0 0 2 2 2 3 1 0 6
104 โนนสูง 0 0 2 2 2 2 0 0 4
105 บ้านศาลาหนองขอน 0 0 2 2 1 3 1 0 5
106 บ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
107 บ้านตะโก 0 0 1 1 2 4 1 1 7
108 บ้านหนองแขม 0 0 1 1 2 3 0 1 5
109 บ้านหนองขามน้อย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
110 บ้านหนองพรานปาน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
111 บ้านหนองบง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
112 บ้านหนองพลวง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
113 บ้านโคกเพ็ด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
114 บ้านคอนเมือง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
115 บ้านดอนคนทา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านห้วยม่วง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 บ้านอ้อยช้าง 0 0 1 1 0 3 2 0 5
118 บ้านดอนคนทา 0 0 1 1 0 3 1 0 4
119 บ้านหนองโจด 0 0 1 1 0 1 0 0 1
120 บ้านน้อยหนองหนาด 0 0 0 0 4 5 0 0 9
121 บัวใหญ่วิทยา 0 0 0 0 4 2 0 0 6
122 บ้านโนนทองหลาง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
123 บ้านตะโกทุ่ง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
124 บ้านฝาผนัง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
125 วัดบ้านมะค่า 0 0 0 0 3 2 1 0 6
126 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 7 2 0 11
127 บ้านแก้งสนามนาง 0 0 0 0 2 4 1 0 7
128 บ้านดอนฆ่าเสือ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
129 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 2 3 0 0 5
130 บ้านเสว 0 0 0 0 2 2 3 1 7
131 บ้านหนองปรือคึมม่วง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
132 วัดบ้านดอนชุมช้าง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
133 ขามเตี้ยพิทยาคม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 หนองกระทุ่ม 0 0 0 0 2 0 1 1 3
135 วังโพน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
136 บ้านไทรโยง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 บ้านหลุบกุง 0 0 0 0 1 6 0 0 7
138 เทศบาลหนองบัวลาย 0 0 0 0 1 1 3 0 5
139 บ้านปรางค์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
140 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
141 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านอุทัยทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 บ้านเสมา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านกระพี้ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
147 บ้านคึมมะอุ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
148 ขามหนองแวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 ชุมชนบ้านวัด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านตลุกหินปูน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านมะค่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านหนองบง(แก้งฯ1) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านหัวนาคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านโนนกระพี้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 วัดบ้านเมืองสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านโคกเสี่ยว 0 0 0 0 0 5 3 2 8
162 บ้านเก่างิ้ว 0 0 0 0 0 3 1 0 4
163 บ้านแฝก 0 0 0 0 0 3 0 0 3
164 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 0 2 2 2 4
165 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 0 0 0 0 0 2 1 0 3
166 หนองขามนาดี 0 0 0 0 0 2 0 1 2
167 วัดกู่สามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 1 2
168 วัดบ้านดอนเต็ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
169 ไทยรัฐวิทยา 18 0 0 0 0 0 1 1 0 2
170 บ้านโสกน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 บ้านหัวหนองฯ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
172 บ้านโสกสนวน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
173 บ้านหนองขามนาดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านโคกสี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านกอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองพรานปาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
179 บ้านศรีนิมิต 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านหนองแจ้งน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 วัดบ้านหนองตะไก้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 วัดบ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 บ้านหนองบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 วัดบ้านดอนโก่ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 149 122 108 379 636 307 108 46 1,051