สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านดอนใหญ่ 6 2 3 11 11 3 2 1 16
2 บ้านโนนสำราญ 6 1 0 7 12 1 1 0 14
3 บ้านหนองบัว 6 1 0 7 7 0 0 0 7
4 ชุมชนคงวิทยา 4 3 3 10 18 7 1 0 26
5 บ้านตะโกโคก 4 2 0 6 10 1 3 1 14
6 บ้านประคำ 4 1 2 7 11 1 0 0 12
7 บ้านปอบิด 4 0 1 5 5 1 0 0 6
8 บ้านตากิ่ม 4 0 0 4 9 1 1 1 11
9 บ้านสระครก 3 2 2 7 9 5 1 1 15
10 บ้านทองหลางน้อย 3 0 2 5 7 2 3 0 12
11 บ้านโนนเพ็ด 3 0 1 4 5 2 1 0 8
12 วันครู2502 2 5 2 9 14 3 0 1 17
13 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 2 3 5 10 14 4 1 0 19
14 บ้านหนองบัวกระจาย 2 3 1 6 8 5 1 0 14
15 บ้านแดงน้อย 2 1 2 5 9 5 2 2 16
16 บ้านหนองหว้า 2 1 1 4 8 2 0 1 10
17 วัดบ้านหนองกก 2 1 1 4 4 0 0 0 4
18 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) 2 1 0 3 7 2 1 0 10
19 บ้านหนองหว้าเอน 2 0 2 4 6 2 1 0 9
20 บ้านดอนไผ่ 2 0 1 3 5 4 0 0 9
21 บ้านโจด 2 0 0 2 4 3 0 2 7
22 บ้านสระสี่เหลี่ยม 2 0 0 2 4 0 0 0 4
23 บ้านเมืองคง 2 0 0 2 4 0 0 0 4
24 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 2 0 0 2 2 2 0 0 4
25 อมรศิลป์ 1 4 4 9 8 4 1 2 13
26 ชุมชนบ้านเหลื่อม 1 3 2 6 13 3 1 0 17
27 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1 3 2 6 7 3 4 2 14
28 บ้านคอนเมือง 1 2 1 4 5 1 3 0 9
29 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 1 2 0 3 5 1 0 0 6
30 บ้านหนองบัวทุ่ง 1 2 0 3 4 1 0 0 5
31 ชุมชนบ้านช่อระกา 1 1 2 4 5 5 2 0 12
32 บ้านกระถิน 1 1 2 4 4 0 1 0 5
33 บ้านหนองตาด 1 1 1 3 9 5 0 0 14
34 บ้านด่านช้าง 1 1 0 2 5 3 1 0 9
35 บ้านดอนเปล้า 1 1 0 2 5 1 2 0 8
36 บ้านสีสุก 1 1 0 2 4 2 0 0 6
37 วัดบ้านดอนโก่ย 1 1 0 2 3 3 0 1 6
38 บ้านโคกน้อย 1 1 0 2 3 1 0 0 4
39 บ้านนาแค 1 1 0 2 3 0 0 0 3
40 บ้านโคกตะพาบ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านหนองเต่า 1 0 2 3 7 4 0 1 11
42 วานิชวิทยา 1 0 2 3 7 3 0 0 10
43 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 1 0 2 3 4 2 0 0 6
44 บ้านบุเสมาทอง 1 0 1 2 4 4 0 0 8
45 บ้านนาดอนบก 1 0 1 2 3 0 0 0 3
46 บ้านโนนสัง 1 0 0 1 5 0 0 0 5
47 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 1 0 0 1 3 3 2 3 8
48 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 1 0 0 1 3 2 2 0 7
49 วัดบ้านหนองแวง 1 0 0 1 3 2 1 0 6
50 บ้านทัพมะขาม 1 0 0 1 3 1 1 0 5
51 เบญจราษฎร์ศึกษา 1 0 0 1 3 1 1 0 5
52 บ้านดอนกลาง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
53 บ้านหนองโคบาล 1 0 0 1 3 0 1 1 4
54 บ้านหนองบัวสามัคคี 1 0 0 1 3 0 0 0 3
55 บ้านเพ็ดน้อย 1 0 0 1 2 1 3 0 6
56 บ้านดอนแร้ง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
57 บ้านหนองสะเดา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านดอนทะแยง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านขามเวียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านหนองม่วง 0 5 1 6 10 0 1 1 11
62 บ้านตาจั่น 0 4 0 4 4 1 0 1 5
63 ชุมชนบ้านวัด 0 2 2 4 5 2 0 1 7
64 บ้านกระถิน 0 2 1 3 4 0 0 0 4
65 วัดบ้านไร่ 0 2 1 3 3 1 0 0 4
66 บ้านตลุกพลวง 0 2 0 2 6 2 1 0 9
67 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 0 2 0 2 5 2 0 1 7
68 บ้านหินลาดหนองโดน 0 2 0 2 3 2 0 0 5
69 ขามเตี้ยพิทยาคม 0 2 0 2 2 1 0 1 3
70 บ้านโนนเต็ง 0 1 3 4 5 1 1 0 7
71 บ้านหนองปรือโป่ง 0 1 2 3 4 5 1 1 10
72 บ้านตลุกสาหร่าย 0 1 1 2 5 0 0 0 5
73 บ้านหันดอนดู่ 0 1 1 2 4 2 2 1 8
74 บ้านห้วยยาง 0 1 0 1 5 1 0 0 6
75 บ้านตลุกพลวง 0 1 0 1 3 4 0 0 7
76 วัดบ้านโนนกอก 0 1 0 1 3 3 0 0 6
77 บ้านหนองม่วงช่างพิม 0 1 0 1 3 1 2 0 6
78 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
79 บ้านดอนตะหนิน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
80 บ้านห้วยทราย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
81 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 1 0 1 2 4 0 0 6
82 บ้านหมัน 0 1 0 1 2 3 0 0 5
83 ห้วยไหวัฒนา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
84 บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 1 2
85 บ้านตะคร้อ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
86 โคกเพ็ด 0 1 0 1 1 3 0 0 4
87 วัดบ้านหินแห่ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
88 บ้านโนนรัง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านหนองคอม 0 0 2 2 3 1 0 0 4
90 บ้านเก่าค้อ 0 0 2 2 2 3 1 1 6
91 วนาประชารัฐบำรุง 0 0 2 2 2 3 1 0 6
92 โนนสูง 0 0 2 2 2 2 0 0 4
93 บ้านศาลาหนองขอน 0 0 2 2 1 3 1 0 5
94 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 0 0 1 1 5 0 1 0 6
95 บ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
96 บ้านตะโก 0 0 1 1 2 4 1 1 7
97 ปริยัติไพศาล 0 0 1 1 2 4 1 0 7
98 บ้านหนองแขม 0 0 1 1 2 2 0 1 4
99 บ้านหนองขามน้อย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
100 บ้านหนองพรานปาน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
101 บ้านหนองบง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
102 บ้านหนองพลวง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
103 บ้านโคกเพ็ด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
104 บ้านคอนเมือง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
105 บ้านดอนคนทา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
106 บ้านห้วยม่วง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 บ้านโนนดู่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 บ้านอ้อยช้าง 0 0 1 1 0 3 2 0 5
109 บ้านดอนคนทา 0 0 1 1 0 3 1 0 4
110 บ้านหนองโจด 0 0 1 1 0 1 0 0 1
111 บ้านโนนระเวียง 0 0 0 0 4 2 3 0 9
112 บัวใหญ่วิทยา 0 0 0 0 4 2 0 0 6
113 บ้านโนนทองหลาง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
114 บ้านน้อยหนองหนาด 0 0 0 0 3 4 0 0 7
115 บ้านตะโกทุ่ง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
116 บ้านฝาผนัง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
117 วัดบ้านมะค่า 0 0 0 0 3 2 1 0 6
118 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
119 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 7 2 0 11
120 บ้านแก้งสนามนาง 0 0 0 0 2 4 1 0 7
121 บ้านดอนฆ่าเสือ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
122 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 2 3 0 0 5
123 บ้านเสว 0 0 0 0 2 2 3 1 7
124 บ้านหนองปรือคึมม่วง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
125 วัดบ้านดอนชุมช้าง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
126 ขามเตี้ยพิทยาคม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
127 หนองกระทุ่ม 0 0 0 0 2 0 1 1 3
128 วังโพน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
129 บ้านหญ้าคา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
130 บ้านไทรโยง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านหลุบกุง 0 0 0 0 1 6 0 0 7
132 บ้านศาลาหนองขอน 0 0 0 0 1 2 0 2 3
133 เทศบาลหนองบัวลาย 0 0 0 0 1 1 3 0 5
134 วัดบ้านสีดา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 บ้านปรางค์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
136 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
137 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านอุทัยทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านเสมา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 บ้านคึมมะอุ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
144 วัดบ้านสามเมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 ขามหนองแวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 ชุมชนบ้านวัด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านตลุกหินปูน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านมะค่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองบง(แก้งฯ1) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านหัวนาคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนกระพี้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 วัดบ้านเมืองสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านโคกเสี่ยว 0 0 0 0 0 5 3 2 8
159 บ้านเก่างิ้ว 0 0 0 0 0 3 1 0 4
160 บ้านแฝก 0 0 0 0 0 3 0 0 3
161 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 0 2 2 2 4
162 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 0 0 0 0 0 2 1 0 3
163 หนองขามนาดี 0 0 0 0 0 2 0 1 2
164 วัดกู่สามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 1 2
165 วัดบ้านดอนเต็ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
166 ไทยรัฐวิทยา 18 0 0 0 0 0 1 1 0 2
167 บ้านโสกน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
168 บ้านหัวหนองฯ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
169 บ้านโสกสนวน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
170 บ้านหนองขามนาดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านโคกสี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านกอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านหนองพรานปาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
177 บ้านกระพี้ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
178 บ้านศรีนิมิต 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านหนองแจ้งน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 วัดบ้านหนองตะไก้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 วัดบ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 บ้านหนองบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 วัดบ้านดอนโก่ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 109 95 90 294 547 281 105 46 933