ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.33 เงิน 4
5 บ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 5
6 บ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -
7 บ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วันครู2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บัวใหญ่วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.33 ทอง 4
5 วัดบ้านดอนโก่ย สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 5
6 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.33 เงิน 6
7 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.33 เงิน 6
8 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 8
9 บ้านโสกสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 8
10 ชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 93.01 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 96.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.79 ทอง 4
5 บ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.19 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 62.84 ทองแดง 6
7 บ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 59.32 เข้าร่วม 7
8 วันครู2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 54.64 เข้าร่วม 8
9 บ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 53.46 เข้าร่วม 9
10 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 47.08 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 43.63 เข้าร่วม 11
12 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 42.20 เข้าร่วม 12
13 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 41.57 เข้าร่วม 13
14 บ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 5
6 บ้านห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 5
7 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 5
8 บ้านหมัน สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 8
9 บ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 8
10 บ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 10
11 ปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 11
12 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 12
13 บ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 13
14 วานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 13
15 วัดบ้านสีดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 69 ทองแดง 15
16 ชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 16
17 วังโพน สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 17
18 บ้านเก่างิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 6 62 ทองแดง 18
19 บ้านหันดอนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 61 ทองแดง 19
20 บ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.30 ทอง ชนะเลิศ
2 ขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.30 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 4
5 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 4
6 บ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.60 เงิน 6
7 บ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 69.60 ทองแดง 7
8 บ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 67.60 ทองแดง 8
9 บ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 67.30 ทองแดง 9
10 ปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 98.08 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองม่วงช่างพิม สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.56 เงิน 4
5 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 73.09 เงิน 5
6 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.09 เงิน 6
7 บ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 69.34 ทองแดง 7
8 บ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 6 67.14 ทองแดง 8
9 บ้านเสว สพป. นครราชสีมา เขต 6 65.04 ทองแดง 9
10 บ้านหัวหนองฯ สพป. นครราชสีมา เขต 6 64.57 ทองแดง 10
11 บ้านหนองแจ้งน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 63.39 ทองแดง 11
12 วัดบ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 6 63.14 ทองแดง 12
13 บ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 62.71 ทองแดง 13
14 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 59.68 เข้าร่วม 14
15 บ้านกระพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 6 55.63 เข้าร่วม 15
16 บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 6 54.76 เข้าร่วม 16
17 บ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 53.75 เข้าร่วม 17
18 บ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 6 51.72 เข้าร่วม 18
19 วัดบ้านดอนชุมช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 51.09 เข้าร่วม 19
20 บ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 35.65 เข้าร่วม 20
21 บ้านหลุบกุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 94.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 57.76 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 54.94 เข้าร่วม 4
5 บ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 51.04 เข้าร่วม 5
6 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 50.27 เข้าร่วม 6
7 หนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 48.25 เข้าร่วม 7
8 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 47.97 เข้าร่วม 8
9 บ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 47.06 เข้าร่วม 9
10 บ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 46.09 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 40 เข้าร่วม 11
12 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 40 เข้าร่วม 11
13 วันครู2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 100 ทอง ชนะเลิศ
2 อมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 96.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 6 94.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.03 ทอง 4
5 บ้านตะโกทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.82 ทอง 5
6 บ้านหนองม่วงช่างพิม สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.16 ทอง 6
7 บ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.65 ทอง 7
8 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.24 เงิน 8
9 บ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.21 เงิน 9
10 บ้านหนองแขม สพป. นครราชสีมา เขต 6 73.01 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.72 เงิน 11
12 วัดบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.47 เงิน 12
13 ชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 62.95 ทองแดง 13
14 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 62.06 ทองแดง 14
15 บ้านอ้อยช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 61.95 ทองแดง 15
16 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 61.91 ทองแดง 16
17 บ้านหนองหัวช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 58.45 เข้าร่วม 17
18 บ้านหันดอนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 58.23 เข้าร่วม 18
19 บ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 57.18 เข้าร่วม 19
20 บ้านเสว สพป. นครราชสีมา เขต 6 47.32 เข้าร่วม 20
21 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 45.26 เข้าร่วม 21

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.87 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.96 เงิน 4
5 บ้านตะโกทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.44 เงิน 5
6 บ้านหนองม่วงช่างพิม สพป. นครราชสีมา เขต 6 68.87 ทองแดง 6
7 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 68.66 ทองแดง 7
8 หนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 68.33 ทองแดง 8
9 วัดบ้านดอนชุมช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 66.12 ทองแดง 9
10 บ้านอ้อยช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 64.96 ทองแดง 10
11 เทศบาลหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 63.08 ทองแดง 11
12 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 62.44 ทองแดง 12
13 บ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 6 62.42 ทองแดง 13
14 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 61.83 ทองแดง 14
15 บ้านหญ้าคา สพป. นครราชสีมา เขต 6 59.41 เข้าร่วม 15
16 บ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 59.18 เข้าร่วม 16
17 วัดกู่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 58.95 เข้าร่วม 17
18 อมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 57.84 เข้าร่วม 18
19 บ้านหนองแขม สพป. นครราชสีมา เขต 6 56.48 เข้าร่วม 19
20 บ้านหนองหัวช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 49.95 เข้าร่วม 20
21 ขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 48.05 เข้าร่วม 21

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 4
5 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 5
6 บ้านแก้งสนามนาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.33 ทอง 6
7 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.66 ทอง 7
8 บ้านฝาผนัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 8
9 บ้านหนองแขม สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 8
10 วัดบ้านสีดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 8
11 บ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.33 เงิน 11
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.66 เงิน 12
13 บ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.66 เงิน 12
14 บ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.66 เงิน 14
15 วัดกู่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.66 เงิน 14
16 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.33 เงิน 16
17 บ้านเสว สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหมัน สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 4
5 บ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.33 ทอง 4
5 บ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 5
6 บ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.66 ทอง 6
7 บ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.66 ทอง 7
8 บ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 8
9 บ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.33 ทอง 9
10 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.33 ทอง 10
11 บ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.33 ทอง 11
12 วันครู2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 12
13 บ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.66 เงิน 13
14 บ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.66 เงิน 14
15 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -
16 บ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -
17 หนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วันครู2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.67 ทอง 4
5 บ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 5
6 ปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 5
7 บ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 7
8 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 4
5 บ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 5
6 บ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 69 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.16 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 4
5 บ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 64.83 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วันครู2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 4
5 บ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.50 ทอง 5
6 บ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.50 ทอง 6
7 บ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.50 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.64 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.66 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 94.28 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.29 เงิน 4
5 บ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.57 เงิน 5
6 บ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 6
7 บ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 65.28 ทองแดง 7
8 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 4
5 บ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 5
6 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.80 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.60 เงิน 7
8 บ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.20 เงิน 8
9 บ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -
10 บ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.60 ทอง 5
6 บ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.40 ทอง 6
7 บ้านแก้งสนามนาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.60 เงิน 7
8 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 8
9 บ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.60 เงิน 9
10 บ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.80 เงิน 10
11 บ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 11
12 บ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 73.80 เงิน 12
13 บ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 หนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง 5
6 วันครู2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 6
7 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 6
8 บ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 8
9 บ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 8
10 บ้านหันดอนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.30 เงิน 4
5 ปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.80 เงิน 5
6 บ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 68.80 ทองแดง 6
7 บ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 65.30 ทองแดง 7
8 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 61.50 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน