หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.นครราชสีมา เขต 7
ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7 7 ต.ค. 2558 09.00-17.00
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7 7 ต.ค. 2558 09.00-17.00
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7 7 ต.ค. 2558 09.00-17.00
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7 7 ต.ค. 2558 09.00-17.00
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7 7 ต.ค. 2558 09.00-17.00
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7 7 ต.ค. 2558 09.00-17.00
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7 7 ต.ค. 2558 09.00-17.00
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7 7 ต.ค. 2558 09.00-17.00
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7 7 ต.ค. 2558 09.00-17.00
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7 7 ต.ค. 2558 09.00-17.00
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7 7 ต.ค. 2558 09.00-17.00
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7 7 ต.ค. 2558 09.00-17.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]