หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 7

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 30 28 100% 0 0% 0 0% 0 0% 28
2 โรงเรียนชุมชนโนนแดง 24 22 91.67% 1 4.17% 1 4.17% 0 0% 24
3 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 20 19 95% 1 5% 0 0% 0 0% 20
4 โรงเรียนเมืองจากวิทยา 23 18 81.82% 3 13.64% 0 0% 1 4.55% 22
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 22 18 90% 2 10% 0 0% 0 0% 20
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 24 18 94.74% 1 5.26% 0 0% 0 0% 19
7 โรงเรียนชุมชนประทาย 20 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 15 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
9 โรงเรียนพิกุลทอง 15 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
10 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 17 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
11 โรงเรียนห้วยบงวิทยา 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
12 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 14 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
13 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
14 โรงเรียนวัดโชติการาม 15 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
15 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 13 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 13 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
17 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 14 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
18 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
19 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนท่าลาด 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
21 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 11 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
22 โรงเรียนบ้านพุทรา 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
23 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
25 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 18 8 44.44% 6 33.33% 1 5.56% 3 16.67% 18
26 โรงเรียนบ้านหนองจาน 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
27 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
28 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 18 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนวัดบ้านตำแย 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนอรพิมวิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
35 โรงเรียนบ้านกล้วย 10 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
36 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 10 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
38 โรงเรียนวัดปลักแรต 9 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
39 โรงเรียนบ้านหนองคึม 9 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านหนองยาง 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 19 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
44 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนเพชรหนองขาม 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
57 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 9 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านดงหลบ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านโนนรัง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนจารย์ตำรา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนท่าเรือวิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านไพล 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนช่องแมวพิทยา 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านลุงตามัน 10 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนราษฎร์สโมสร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
77 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านหนองบง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนหนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านตลาดไทร 8 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
95 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
96 โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนหนองบัวลอย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
101 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
102 โรงเรียนกุลโน 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านช่องแมว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านประสุข 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านละโว้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านศาลา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านโนนยอ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านโนนสูง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนสระประดู่ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
118 โรงเรียนหนองบัวนาค 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านดอนวัว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
125 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านหนองตาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนประโดกสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนมะค่าสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนวัดจันทนาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนวัดวังน้ำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
141 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนอาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 5 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนดงเค็งศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านจาบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านฝาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านมะกอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านหันเตย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนหนองแวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านขามใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
182 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]