สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายสามัคคี ๑ 28 0 0 0 28
2 ชุมชนโนนแดง 22 1 1 0 24
3 บ้านดอนเขว้า 19 1 0 0 20
4 เมืองจากวิทยา 18 3 0 1 21
5 อนุบาลชุมพวงวิทยา 18 2 0 0 20
6 บ้านหนองหว้าตาดำ 18 1 0 0 19
7 ชุมชนประทาย 16 3 1 0 20
8 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 14 1 0 0 15
9 พิกุลทอง 14 0 0 0 14
10 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 13 4 0 0 17
11 ห้วยบงวิทยา 12 0 0 0 12
12 บ้านครบุรีศึกษา 11 2 0 0 13
13 บ้านหญ้าคา 11 2 0 0 13
14 วัดโชติการาม 11 1 1 1 13
15 บ้านขุยวิทยา 10 0 0 0 10
16 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 9 2 0 2 11
17 บ้านอ้อประชาสามัคคี 9 2 0 0 11
18 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 9 1 0 0 10
19 บ้านเตยประชาบำรุง 9 1 0 0 10
20 ท่าลาด 9 0 0 1 9
21 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 9 0 0 0 9
22 บ้านพุทรา 9 0 0 0 9
23 วังหินประชาสรรค์ 9 0 0 0 9
24 บ้านใหม่ปฏิรูป 9 0 0 0 9
25 อุดมวิทยานุสรณ์ 8 6 1 3 15
26 บ้านหนองจาน 8 5 0 0 13
27 วัดสองพี่่น้อง 8 2 0 1 10
28 บ้านกระเบื้องใหญ่ 8 1 1 0 10
29 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 8 0 0 0 8
30 วัดบ้านโคกหนองแวง 8 0 0 0 8
31 วัดบ้านตำแย 8 0 0 0 8
32 อรพิมวิทยา 8 0 0 0 8
33 สองห้องแวงน้อยวิทยา 8 0 0 0 8
34 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 7 2 0 0 9
35 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 7 1 0 0 8
36 บ้านกล้วย 7 1 0 0 8
37 วัดปลักแรต 7 0 0 1 7
38 บ้านกระทุ่มราย 7 0 0 1 7
39 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 7 0 0 0 7
40 บ้านหนองยาง 7 0 0 0 7
41 บ้านหนองคึม 7 0 0 0 7
42 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 6 2 0 0 8
43 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 6 1 2 0 9
44 ชุมชนบ้านหนองจิก 6 1 0 1 7
45 บ้านป่าตะแบง 6 1 0 1 7
46 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 6 1 0 0 7
47 บ้านหนองมะเขือ 6 1 0 0 7
48 วัดบ้านโคกพระ 6 0 2 0 8
49 บ้านนางโทพัฒนา 6 0 0 0 6
50 บ้านยางวิทยา 6 0 0 0 6
51 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 5 1 1 0 7
52 บ้านสาหร่ายวิทยา 5 1 0 0 6
53 บ้านละหานสามัคคี 5 1 0 0 6
54 เพชรหนองขาม 5 1 0 0 6
55 เมืองโดนสำโรง 5 1 0 0 6
56 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 5 0 2 0 7
57 บ้านดงประชานุกูล 5 0 0 0 5
58 บ้านหนองขาม 5 0 0 0 5
59 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 5 0 0 0 5
60 บ้านดอนตัดเรือ 5 0 0 0 5
61 บ้านดงหลบ 5 0 0 0 5
62 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 5 0 0 0 5
63 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 5 0 0 0 5
64 คูเตยราษฏร์สามัคคี 5 0 0 0 5
65 บ้านหนองบัวคำ 5 0 0 0 5
66 บ้านโนนรัง 5 0 0 0 5
67 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 4 2 1 0 7
68 ท่าเรือวิทยา 4 2 0 0 6
69 จารย์ตำรา 4 2 0 0 6
70 บ้านไพล 4 2 0 0 6
71 ช่องแมวพิทยา 4 1 1 1 6
72 บ้านลุงตามัน 4 1 1 0 6
73 ราษฎร์สโมสร 4 1 0 0 5
74 บ้านพะงาดวิทยา 4 1 0 0 5
75 บ้านหนองนกคู่ 4 1 0 0 5
76 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 4 0 0 1 4
77 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 4 0 0 0 4
78 บ้านหนองบัว 4 0 0 0 4
79 บ้านโคกหินช้าง 4 0 0 0 4
80 รวมมิตรพัฒนา 4 0 0 0 4
81 บ้านลำทะเมนชัย 4 0 0 0 4
82 บ้านโนนโชงโลง 4 0 0 0 4
83 บ้านหนองบง 4 0 0 0 4
84 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 4 0 0 0 4
85 คมเพชรวิทยาคาร 4 0 0 0 4
86 บ้านโนนตาเถร 4 0 0 0 4
87 บ้านหนองพลวง 4 0 0 0 4
88 บ้านโกรกสำโรง 4 0 0 0 4
89 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 4 0 0 0 4
90 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 4 0 0 0 4
91 บ้านโนนพุทรา 4 0 0 0 4
92 บ้านตลาดไทร 3 2 0 0 5
93 บ้านสำพะเนียง 3 1 1 0 5
94 บ้านหันห้วยทราย 3 1 0 1 4
95 บ้านหนองโสน 3 1 0 1 4
96 บ้านสัมฤทธิ์ 3 1 0 0 4
97 บ้านหนองพลวงน้อย 3 1 0 0 4
98 บ้านสะแกงาม 3 1 0 0 4
99 หนองบัวลอย 3 1 0 0 4
100 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 3 0 0 1 3
101 บ้านหนองแวง 3 0 0 1 3
102 บ้านฉกาจช่องโค 3 0 0 0 3
103 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 0 0 0 3
104 กุลโน 3 0 0 0 3
105 บ้านช่องแมว 3 0 0 0 3
106 บ้านละโว้ 3 0 0 0 3
107 บ้านตะคร้อ 3 0 0 0 3
108 บ้านโนนยอ 3 0 0 0 3
109 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 3 0 0 0 3
110 บ้านประสุข 3 0 0 0 3
111 บ้านศาลา 3 0 0 0 3
112 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 3 0 0 0 3
113 บ้านละเลิงหิน 3 0 0 0 3
114 บ้านโนนสูง 3 0 0 0 3
115 วัดบ้านหนองคู 3 0 0 0 3
116 หนองอ้อวิทยาคม 3 0 0 0 3
117 สระประดู่ 2 2 0 1 4
118 บ้านหนองจานใต้ 2 1 0 0 3
119 หนองบัวนาค 2 1 0 0 3
120 บ้านดอนวัว 2 1 0 0 3
121 บ้านลุงประดู่ 2 1 0 0 3
122 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 2 1 0 0 3
123 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 2 0 1 0 3
124 บ้านหนองหญ้าขาว 2 0 0 1 2
125 บ้านสว่างนาดี 2 0 0 0 2
126 วัดบ้านขี้เหล็ก 2 0 0 0 2
127 ปราสาทหินนางรำ 2 0 0 0 2
128 วัดวังน้ำ 2 0 0 0 2
129 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 2 0 0 0 2
130 บ้านหนองปรือแก้ว 2 0 0 0 2
131 วัดจันทนาราม 2 0 0 0 2
132 บ้านดอนลำดวน 2 0 0 0 2
133 บ้านหนองตาด 2 0 0 0 2
134 บ้านหนองโดนรกฟ้า 2 0 0 0 2
135 ประโดกสามัคคี 2 0 0 0 2
136 ภูมิสิทธิ์วิทยา 2 0 0 0 2
137 มะค่าสามัคคี 2 0 0 0 2
138 วัดบ้านนางิ้ว 2 0 0 0 2
139 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 2 0 0 0 2
140 บ้านเขว้าวิทยา 1 3 0 0 4
141 ชุมชนบ้านวังหิน 1 1 1 0 3
142 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 1 1 0 0 2
143 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1 1 0 0 2
144 อนุบาลอนันตะ 1 1 0 0 2
145 อาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 1 1 0 0 2
146 วัดบ้านทุ่งสว่าง 1 0 1 0 2
147 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 1 0 0 0 1
148 บ้านฝาง 1 0 0 0 1
149 หนองแวง 1 0 0 0 1
150 อนุบาลประภารัตน์ 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองแวงสามัคคี 1 0 0 0 1
152 บ้านท่าหลวง 1 0 0 0 1
153 บ้านเตยกระโตน 1 0 0 0 1
154 บ้านจาบ 1 0 0 0 1
155 ดงเค็งศึกษา 1 0 0 0 1
156 บ้านนาดี 1 0 0 0 1
157 บ้านมะกอก 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองดู่ 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองตะคลอง 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองหลักสามัคคี 1 0 0 0 1
161 บ้านหันเตย 1 0 0 0 1
162 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 1 0 0 0 1
163 บ้านโนนตำหนัก 1 0 0 0 1
164 บ้านใหม่พัฒนา 1 0 0 0 1
165 วัดบ้านหนองกก 1 0 0 0 1
166 วัดบ้านหนองสะแบง 1 0 0 0 1
167 หนองม่วงหนองแวง 1 0 0 0 1
168 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 1 0 0 0 1
169 วัดบ้านทุ่งรี 0 1 0 0 1
170 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 0 1 0 0 1
171 แกสำโรงวิทยา 0 1 0 0 1
172 บ้านขามใต้ 0 1 0 0 1
173 บ้านดอนสามัคคี 0 1 0 0 1
174 บ้านตลาดประดู่ 0 1 0 0 1
175 บ้านฝาผนัง 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 0 1 0 0 1
177 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 0 1 0 0 1
178 วัดบ้านดอนตะหนิน 0 1 0 0 1
179 สัมพันธมิตรวิทยา 0 1 0 0 1
180 บ้านหนองม่วง 0 0 2 0 2
181 บ้านวังม่วง 0 0 1 0 1
182 อัมพวันวิทยา 0 0 1 0 1
รวม 828 105 23 21 956