สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายสามัคคี ๑ 25 0 0 0 25
2 ชุมชนโนนแดง 20 1 1 0 22
3 อนุบาลชุมพวงวิทยา 17 2 0 0 19
4 บ้านหนองหว้าตาดำ 17 1 0 0 18
5 ชุมชนประทาย 15 3 1 0 19
6 บ้านดอนเขว้า 14 0 0 0 14
7 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 12 3 0 0 15
8 เมืองจากวิทยา 12 1 0 1 13
9 พิกุลทอง 12 0 0 0 12
10 บ้านหญ้าคา 11 2 0 0 13
11 วังหินประชาสรรค์ 9 0 0 0 9
12 บ้านขุยวิทยา 9 0 0 0 9
13 อุดมวิทยานุสรณ์ 8 6 1 3 15
14 วัดสองพี่่น้อง 8 2 0 1 10
15 วัดโชติการาม 8 1 1 1 10
16 บ้านกระเบื้องใหญ่ 8 1 1 0 10
17 บ้านเตยประชาบำรุง 8 1 0 0 9
18 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 8 0 0 0 8
19 วัดบ้านตำแย 8 0 0 0 8
20 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 7 2 0 2 9
21 บ้านครบุรีศึกษา 7 2 0 0 9
22 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 7 2 0 0 9
23 บ้านกระทุ่มราย 7 0 0 1 7
24 บ้านพุทรา 7 0 0 0 7
25 ห้วยบงวิทยา 7 0 0 0 7
26 บ้านใหม่ปฏิรูป 7 0 0 0 7
27 บ้านหนองคึม 7 0 0 0 7
28 อรพิมวิทยา 7 0 0 0 7
29 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 6 1 2 0 9
30 บ้านป่าตะแบง 6 1 0 1 7
31 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 6 1 0 0 7
32 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 6 1 0 0 7
33 บ้านกล้วย 6 1 0 0 7
34 วัดบ้านโคกพระ 6 0 2 0 8
35 วัดบ้านโคกหนองแวง 6 0 0 0 6
36 บ้านยางวิทยา 6 0 0 0 6
37 บ้านหนองจาน 5 4 0 0 9
38 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 5 1 1 0 7
39 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 5 1 0 0 6
40 บ้านหนองมะเขือ 5 1 0 0 6
41 เพชรหนองขาม 5 1 0 0 6
42 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 5 1 0 0 6
43 เมืองโดนสำโรง 5 1 0 0 6
44 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 5 0 2 0 7
45 ท่าลาด 5 0 0 1 5
46 บ้านดงประชานุกูล 5 0 0 0 5
47 บ้านหนองขาม 5 0 0 0 5
48 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 5 0 0 0 5
49 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 5 0 0 0 5
50 สองห้องแวงน้อยวิทยา 5 0 0 0 5
51 บ้านโนนรัง 5 0 0 0 5
52 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 4 2 1 0 7
53 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 4 2 0 0 6
54 บ้านไพล 4 2 0 0 6
55 ช่องแมวพิทยา 4 1 1 1 6
56 บ้านลุงตามัน 4 1 1 0 6
57 ราษฎร์สโมสร 4 1 0 0 5
58 บ้านสาหร่ายวิทยา 4 1 0 0 5
59 บ้านหนองนกคู่ 4 1 0 0 5
60 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 4 0 0 1 4
61 วัดปลักแรต 4 0 0 1 4
62 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 4 0 0 0 4
63 รวมมิตรพัฒนา 4 0 0 0 4
64 บ้านลำทะเมนชัย 4 0 0 0 4
65 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 4 0 0 0 4
66 บ้านโนนโชงโลง 4 0 0 0 4
67 บ้านหนองบง 4 0 0 0 4
68 คมเพชรวิทยาคาร 4 0 0 0 4
69 บ้านหนองพลวง 4 0 0 0 4
70 บ้านโกรกสำโรง 4 0 0 0 4
71 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 4 0 0 0 4
72 บ้านโนนพุทรา 4 0 0 0 4
73 บ้านดงหลบ 4 0 0 0 4
74 บ้านหนองบัวคำ 4 0 0 0 4
75 จารย์ตำรา 3 2 0 0 5
76 บ้านหันห้วยทราย 3 1 0 1 4
77 บ้านหนองพลวงน้อย 3 1 0 0 4
78 บ้านพะงาดวิทยา 3 1 0 0 4
79 หนองบัวลอย 3 1 0 0 4
80 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 3 0 0 1 3
81 บ้านหนองแวง 3 0 0 1 3
82 ชุมชนบ้านหนองจิก 3 0 0 0 3
83 บ้านโคกหินช้าง 3 0 0 0 3
84 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 3 0 0 0 3
85 บ้านดอนตัดเรือ 3 0 0 0 3
86 กุลโน 3 0 0 0 3
87 บ้านช่องแมว 3 0 0 0 3
88 บ้านหนองยาง 3 0 0 0 3
89 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 3 0 0 0 3
90 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 3 0 0 0 3
91 คูเตยราษฏร์สามัคคี 3 0 0 0 3
92 วัดบ้านหนองคู 3 0 0 0 3
93 สระประดู่ 2 2 0 1 4
94 ท่าเรือวิทยา 2 2 0 0 4
95 บ้านอ้อประชาสามัคคี 2 2 0 0 4
96 บ้านสำพะเนียง 2 1 1 0 4
97 หนองบัวนาค 2 1 0 0 3
98 บ้านดอนวัว 2 1 0 0 3
99 บ้านลุงประดู่ 2 1 0 0 3
100 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 2 0 1 0 3
101 บ้านละโว้ 2 0 0 0 2
102 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 2 0 0 0 2
103 บ้านโนนยอ 2 0 0 0 2
104 วัดวังน้ำ 2 0 0 0 2
105 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 2 0 0 0 2
106 บ้านตะคร้อ 2 0 0 0 2
107 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 2 0 0 0 2
108 บ้านหนองปรือแก้ว 2 0 0 0 2
109 วัดจันทนาราม 2 0 0 0 2
110 บ้านดอนลำดวน 2 0 0 0 2
111 บ้านละเลิงหิน 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองตาด 2 0 0 0 2
113 บ้านหนองโดนรกฟ้า 2 0 0 0 2
114 บ้านโนนตาเถร 2 0 0 0 2
115 บ้านโนนสูง 2 0 0 0 2
116 ภูมิสิทธิ์วิทยา 2 0 0 0 2
117 วัดบ้านนางิ้ว 2 0 0 0 2
118 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 2 0 0 0 2
119 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 2 0 0 0 2
120 บ้านเขว้าวิทยา 1 3 0 0 4
121 ชุมชนบ้านวังหิน 1 1 1 0 3
122 บ้านหนองโสน 1 1 0 1 2
123 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 1 1 0 0 2
124 บ้านสัมฤทธิ์ 1 1 0 0 2
125 บ้านหนองจานใต้ 1 1 0 0 2
126 อนุบาลอนันตะ 1 1 0 0 2
127 อาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 1 1 0 0 2
128 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1 0 0 0 1
129 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 1 0 0 0 1
130 บ้านนางโทพัฒนา 1 0 0 0 1
131 บ้านฝาง 1 0 0 0 1
132 อนุบาลประภารัตน์ 1 0 0 0 1
133 บ้านหนองแวงสามัคคี 1 0 0 0 1
134 บ้านฉกาจช่องโค 1 0 0 0 1
135 บ้านละหานสามัคคี 1 0 0 0 1
136 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
137 ปราสาทหินนางรำ 1 0 0 0 1
138 บ้านจาบ 1 0 0 0 1
139 บ้านสะแกงาม 1 0 0 0 1
140 บ้านเตยกระโตน 1 0 0 0 1
141 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 1 0 0 0 1
142 วัดบ้านทุ่งสว่าง 1 0 0 0 1
143 ดงเค็งศึกษา 1 0 0 0 1
144 บ้านนาดี 1 0 0 0 1
145 บ้านประสุข 1 0 0 0 1
146 บ้านมะกอก 1 0 0 0 1
147 บ้านศาลา 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองดู่ 1 0 0 0 1
149 บ้านหนองตะคลอง 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองหลักสามัคคี 1 0 0 0 1
151 บ้านหันเตย 1 0 0 0 1
152 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนตำหนัก 1 0 0 0 1
154 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 1 0 0 0 1
155 ประโดกสามัคคี 1 0 0 0 1
156 มะค่าสามัคคี 1 0 0 0 1
157 วัดบ้านขี้เหล็ก 1 0 0 0 1
158 วัดบ้านหนองกก 1 0 0 0 1
159 วัดบ้านหนองสะแบง 1 0 0 0 1
160 หนองม่วงหนองแวง 1 0 0 0 1
161 หนองอ้อวิทยาคม 1 0 0 0 1
162 บ้านตลาดไทร 0 2 0 0 2
163 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 0 1 0 0 1
164 บ้านขามใต้ 0 1 0 0 1
165 บ้านดอนสามัคคี 0 1 0 0 1
166 บ้านฝาผนัง 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 0 1 0 0 1
168 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 0 1 0 0 1
169 วัดบ้านทุ่งรี 0 1 0 0 1
170 บ้านหนองม่วง 0 0 2 0 2
171 บ้านวังม่วง 0 0 1 0 1
172 อัมพวันวิทยา 0 0 1 0 1
173 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 1 0
รวม 657 91 22 20 790