สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายสามัคคี ๑ 12 6 2 20 25 0 0 0 25
2 อนุบาลชุมพวงวิทยา 6 4 4 14 17 2 0 0 19
3 ชุมชนโนนแดง 5 5 3 13 20 1 1 0 22
4 ชุมชนประทาย 5 1 1 7 15 3 1 0 19
5 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 5 1 1 7 8 0 0 0 8
6 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 5 0 0 5 7 2 0 2 9
7 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 4 4 1 9 12 3 0 0 15
8 บ้านพุทรา 4 2 0 6 7 0 0 0 7
9 บ้านเตยประชาบำรุง 3 3 1 7 8 1 0 0 9
10 วังหินประชาสรรค์ 3 1 2 6 9 0 0 0 9
11 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 3 1 1 5 6 1 2 0 9
12 บ้านขุยวิทยา 3 1 0 4 9 0 0 0 9
13 บ้านดงประชานุกูล 3 0 2 5 5 0 0 0 5
14 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 2 1 1 4 5 1 0 0 6
15 บ้านหนองขาม 2 1 0 3 5 0 0 0 5
16 ชุมชนบ้านหนองจิก 2 1 0 3 3 0 0 0 3
17 ราษฎร์สโมสร 2 0 2 4 4 1 0 0 5
18 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 2 0 1 3 6 1 0 0 7
19 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 2 0 1 3 5 1 1 0 7
20 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 2 0 1 3 4 0 0 0 4
21 บ้านกระเบื้องใหญ่ 2 0 0 2 8 1 1 0 10
22 บ้านลุงตามัน 2 0 0 2 4 1 1 0 6
23 บ้านดอนเขว้า 1 3 2 6 14 0 0 0 14
24 บ้านหญ้าคา 1 3 2 6 11 2 0 0 13
25 บ้านครบุรีศึกษา 1 3 1 5 7 2 0 0 9
26 บ้านหนองมะเขือ 1 3 0 4 5 1 0 0 6
27 ห้วยบงวิทยา 1 2 1 4 7 0 0 0 7
28 วัดบ้านโคกหนองแวง 1 2 0 3 6 0 0 0 6
29 เมืองจากวิทยา 1 1 2 4 12 1 0 1 13
30 วัดโชติการาม 1 1 1 3 8 1 1 1 10
31 วัดบ้านตำแย 1 1 1 3 8 0 0 0 8
32 บ้านยางวิทยา 1 1 1 3 6 0 0 0 6
33 บ้านป่าตะแบง 1 1 0 2 6 1 0 1 7
34 รวมมิตรพัฒนา 1 1 0 2 4 0 0 0 4
35 บ้านโคกหินช้าง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
36 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 1 1 0 2 2 0 1 0 3
37 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 7 2 0 0 9
38 เพชรหนองขาม 1 0 1 2 5 1 0 0 6
39 บ้านลำทะเมนชัย 1 0 1 2 4 0 0 0 4
40 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 1 0 1 2 3 0 0 0 3
41 บ้านดอนตัดเรือ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
42 ท่าเรือวิทยา 1 0 1 2 2 2 0 0 4
43 บ้านใหม่ปฏิรูป 1 0 0 1 7 0 0 0 7
44 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 1 0 0 1 5 0 2 0 7
45 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 1 0 0 1 4 2 1 0 7
46 บ้านสาหร่ายวิทยา 1 0 0 1 4 1 0 0 5
47 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 1 0 0 1 4 0 0 1 4
48 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1 0 0 1 4 0 0 0 4
49 บ้านหันห้วยทราย 1 0 0 1 3 1 0 1 4
50 กุลโน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
51 บ้านช่องแมว 1 0 0 1 3 0 0 0 3
52 บ้านละโว้ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
54 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านนางโทพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านฝาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 อนุบาลประภารัตน์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 พิกุลทอง 0 4 1 5 12 0 0 0 12
60 บ้านหนองหว้าตาดำ 0 3 4 7 17 1 0 0 18
61 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 0 3 1 4 6 1 0 0 7
62 วัดสองพี่่น้อง 0 3 0 3 8 2 0 1 10
63 บ้านหนองคึม 0 2 1 3 7 0 0 0 7
64 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 0 2 1 3 5 0 0 0 5
65 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 0 2 1 3 4 2 0 0 6
66 บ้านโนนโชงโลง 0 2 0 2 4 0 0 0 4
67 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 0 2 0 2 2 0 0 0 2
68 บ้านหนองบง 0 1 3 4 4 0 0 0 4
69 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 0 1 2 3 5 0 0 0 5
70 อรพิมวิทยา 0 1 1 2 7 0 0 0 7
71 วัดบ้านโคกพระ 0 1 1 2 6 0 2 0 8
72 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 0 1 1 2 5 1 0 0 6
73 เมืองโดนสำโรง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
74 บ้านไพล 0 1 1 2 4 2 0 0 6
75 คมเพชรวิทยาคาร 0 1 1 2 4 0 0 0 4
76 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 0 1 1 2 3 0 0 1 3
77 สองห้องแวงน้อยวิทยา 0 1 0 1 5 0 0 0 5
78 ช่องแมวพิทยา 0 1 0 1 4 1 1 1 6
79 บ้านหนองพลวง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
80 บ้านโกรกสำโรง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
81 บ้านหนองยาง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
82 บ้านสำพะเนียง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
83 บ้านโนนยอ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
84 วัดวังน้ำ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
85 บ้านเขว้าวิทยา 0 1 0 1 1 3 0 0 4
86 บ้านหนองแวงสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านฉกาจช่องโค 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านละหานสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 ปราสาทหินนางรำ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 ท่าลาด 0 0 3 3 5 0 0 1 5
92 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 0 0 2 2 4 0 0 0 4
93 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 0 0 2 2 3 0 0 0 3
94 อุดมวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 8 6 1 3 15
95 บ้านกล้วย 0 0 1 1 6 1 0 0 7
96 บ้านโนนรัง 0 0 1 1 5 0 0 0 5
97 จารย์ตำรา 0 0 1 1 3 2 0 0 5
98 บ้านหนองพลวงน้อย 0 0 1 1 3 1 0 0 4
99 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
100 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
101 บ้านตะคร้อ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
102 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
103 บ้านหนองปรือแก้ว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 วัดจันทนาราม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
105 ชุมชนบ้านวังหิน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
106 บ้านจาบ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 บ้านสะแกงาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 บ้านเตยกระโตน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 0 1 1 1 0 0 0 1
110 บ้านกระทุ่มราย 0 0 0 0 7 0 0 1 7
111 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 5 4 0 0 9
112 บ้านหนองนกคู่ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
113 วัดปลักแรต 0 0 0 0 4 0 0 1 4
114 บ้านโนนพุทรา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
115 บ้านดงหลบ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
116 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
117 บ้านพะงาดวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
118 หนองบัวลอย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
119 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
120 คูเตยราษฏร์สามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
121 วัดบ้านหนองคู 0 0 0 0 3 0 0 0 3
122 สระประดู่ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
123 บ้านอ้อประชาสามัคคี 0 0 0 0 2 2 0 0 4
124 หนองบัวนาค 0 0 0 0 2 1 0 0 3
125 บ้านดอนวัว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
126 บ้านลุงประดู่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
127 บ้านดอนลำดวน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 บ้านละเลิงหิน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
129 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
130 บ้านหนองโดนรกฟ้า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านโนนตาเถร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 ภูมิสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 วัดบ้านนางิ้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
138 บ้านสัมฤทธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านหนองจานใต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 อนุบาลอนันตะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 อาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 วัดบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 ดงเค็งศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านประสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านมะกอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านศาลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านหนองตะคลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองหลักสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านหันเตย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนตำหนัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 ประโดกสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 มะค่าสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 วัดบ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 วัดบ้านหนองกก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 วัดบ้านหนองสะแบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 หนองม่วงหนองแวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 หนองอ้อวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านตลาดไทร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
163 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านขามใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านดอนสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านฝาผนัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 วัดบ้านทุ่งรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
171 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 อัมพวันวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
173 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 115 102 85 302 657 91 22 20 770