สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายสามัคคี ๑ 12 9 2 23 28 0 0 0 28
2 ชุมชนโนนแดง 7 5 3 15 22 1 1 0 24
3 อนุบาลชุมพวงวิทยา 7 4 4 15 18 2 0 0 20
4 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 7 0 0 7 9 2 0 2 11
5 ชุมชนประทาย 6 1 1 8 16 3 1 0 20
6 บ้านอ้อประชาสามัคคี 6 0 0 6 9 2 0 0 11
7 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 5 1 1 7 9 0 0 0 9
8 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 4 4 1 9 13 4 0 0 17
9 บ้านพุทรา 4 3 0 7 9 0 0 0 9
10 เมืองจากวิทยา 4 2 4 10 18 3 0 1 21
11 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 4 2 1 7 9 1 0 0 10
12 บ้านเตยประชาบำรุง 3 4 1 8 9 1 0 0 10
13 ห้วยบงวิทยา 3 3 3 9 12 0 0 0 12
14 บ้านขุยวิทยา 3 2 0 5 10 0 0 0 10
15 ชุมชนบ้านหนองจิก 3 2 0 5 6 1 0 1 7
16 บ้านนางโทพัฒนา 3 2 0 5 6 0 0 0 6
17 วังหินประชาสรรค์ 3 1 2 6 9 0 0 0 9
18 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 3 1 1 5 6 1 2 0 9
19 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 3 0 2 5 7 0 0 0 7
20 บ้านดงประชานุกูล 3 0 2 5 5 0 0 0 5
21 บ้านครบุรีศึกษา 2 4 2 8 11 2 0 0 13
22 บ้านหนองยาง 2 2 0 4 7 0 0 0 7
23 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 2 2 0 4 4 0 0 0 4
24 ท่าลาด 2 1 4 7 9 0 0 1 9
25 บ้านหนองขาม 2 1 0 3 5 0 0 0 5
26 ราษฎร์สโมสร 2 0 2 4 4 1 0 0 5
27 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 2 0 1 3 8 0 0 0 8
28 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 2 0 1 3 6 1 0 0 7
29 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 2 0 1 3 5 1 1 0 7
30 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 2 0 1 3 5 0 0 0 5
31 บ้านใหม่ปฏิรูป 2 0 0 2 9 0 0 0 9
32 บ้านกระเบื้องใหญ่ 2 0 0 2 8 1 1 0 10
33 บ้านสาหร่ายวิทยา 2 0 0 2 5 1 0 0 6
34 บ้านลุงตามัน 2 0 0 2 4 1 1 0 6
35 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 1 5 5 11 14 1 0 0 15
36 บ้านดอนเขว้า 1 4 3 8 19 1 0 0 20
37 วัดบ้านโคกหนองแวง 1 4 0 5 8 0 0 0 8
38 บ้านหญ้าคา 1 3 2 6 11 2 0 0 13
39 บ้านหนองมะเขือ 1 3 1 5 6 1 0 0 7
40 บ้านหนองบัว 1 2 1 4 4 0 0 0 4
41 บ้านละหานสามัคคี 1 2 0 3 5 1 0 0 6
42 วัดโชติการาม 1 1 1 3 11 1 1 1 13
43 วัดบ้านตำแย 1 1 1 3 8 0 0 0 8
44 อรพิมวิทยา 1 1 1 3 8 0 0 0 8
45 บ้านยางวิทยา 1 1 1 3 6 0 0 0 6
46 บ้านโคกหินช้าง 1 1 1 3 4 0 0 0 4
47 บ้านป่าตะแบง 1 1 0 2 6 1 0 1 7
48 รวมมิตรพัฒนา 1 1 0 2 4 0 0 0 4
49 บ้านตลาดไทร 1 1 0 2 3 2 0 0 5
50 บ้านสัมฤทธิ์ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
51 บ้านฉกาจช่องโค 1 1 0 2 3 0 0 0 3
52 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 1 1 0 2 2 0 1 0 3
53 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 7 2 0 0 9
54 เพชรหนองขาม 1 0 1 2 5 1 0 0 6
55 บ้านดอนตัดเรือ 1 0 1 2 5 0 0 0 5
56 ท่าเรือวิทยา 1 0 1 2 4 2 0 0 6
57 บ้านลำทะเมนชัย 1 0 1 2 4 0 0 0 4
58 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
59 บ้านสว่างนาดี 1 0 1 2 2 0 0 0 2
60 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 1 0 0 1 5 0 2 0 7
61 บ้านดงหลบ 1 0 0 1 5 0 0 0 5
62 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 1 0 0 1 4 2 1 0 7
63 บ้านพะงาดวิทยา 1 0 0 1 4 1 0 0 5
64 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 1 0 0 1 4 0 0 1 4
65 บ้านหันห้วยทราย 1 0 0 1 3 1 0 1 4
66 กุลโน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
67 บ้านช่องแมว 1 0 0 1 3 0 0 0 3
68 บ้านละโว้ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
69 บ้านหนองจานใต้ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
70 วัดบ้านขี้เหล็ก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
71 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านฝาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 หนองแวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 อนุบาลประภารัตน์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 พิกุลทอง 0 4 2 6 14 0 0 0 14
78 บ้านหนองหว้าตาดำ 0 3 5 8 18 1 0 0 19
79 วัดสองพี่่น้อง 0 3 0 3 8 2 0 1 10
80 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 0 2 1 3 7 1 0 0 8
81 บ้านหนองคึม 0 2 1 3 7 0 0 0 7
82 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 0 2 1 3 6 2 0 0 8
83 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 0 2 1 3 5 0 0 0 5
84 บ้านโนนโชงโลง 0 2 0 2 4 0 0 0 4
85 บ้านสำพะเนียง 0 2 0 2 3 1 1 0 5
86 บ้านหนองหญ้าขาว 0 2 0 2 2 0 0 1 2
87 บ้านหนองบง 0 1 3 4 4 0 0 0 4
88 หนองบัวรี(ราษฎณ์อุทิศ) 0 1 2 3 5 0 0 0 5
89 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 0 1 2 3 4 0 0 0 4
90 วัดปลักแรต 0 1 1 2 7 0 0 1 7
91 วัดบ้านโคกพระ 0 1 1 2 6 0 2 0 8
92 เมืองโดนสำโรง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
93 จารย์ตำรา 0 1 1 2 4 2 0 0 6
94 บ้านไพล 0 1 1 2 4 2 0 0 6
95 คมเพชรวิทยาคาร 0 1 1 2 4 0 0 0 4
96 บ้านโนนตาเถร 0 1 1 2 4 0 0 0 4
97 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 0 1 1 2 3 0 0 1 3
98 บ้านตะคร้อ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
99 สองห้องแวงน้อยวิทยา 0 1 0 1 8 0 0 0 8
100 ช่องแมวพิทยา 0 1 0 1 4 1 1 1 6
101 บ้านหนองพลวง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
102 บ้านโกรกสำโรง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
103 บ้านโนนยอ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
104 ปราสาทหินนางรำ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
105 วัดวังน้ำ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 บ้านเขว้าวิทยา 0 1 0 1 1 3 0 0 4
107 บ้านหนองแวงสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านท่าหลวง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านหนองจาน 0 0 3 3 8 5 0 0 13
110 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 0 0 2 2 4 0 0 0 4
111 อุดมวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 8 6 1 3 15
112 บ้านกล้วย 0 0 1 1 7 1 0 0 8
113 คูเตยราษฏร์สามัคคี 0 0 1 1 5 0 0 0 5
114 บ้านหนองบัวคำ 0 0 1 1 5 0 0 0 5
115 บ้านโนนรัง 0 0 1 1 5 0 0 0 5
116 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 0 0 1 1 4 0 0 0 4
117 บ้านหนองพลวงน้อย 0 0 1 1 3 1 0 0 4
118 บ้านสะแกงาม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
119 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
120 บ้านประสุข 0 0 1 1 3 0 0 0 3
121 บ้านศาลา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
122 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 0 1 1 3 0 0 0 3
123 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 บ้านหนองปรือแก้ว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
125 วัดจันทนาราม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
126 ชุมชนบ้านวังหิน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
127 บ้านเตยกระโตน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 บ้านจาบ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านกระทุ่มราย 0 0 0 0 7 0 0 1 7
130 บ้านหนองนกคู่ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
131 บ้านโนนพุทรา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
132 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
133 หนองบัวลอย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
134 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
135 บ้านละเลิงหิน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
136 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
137 วัดบ้านหนองคู 0 0 0 0 3 0 0 0 3
138 หนองอ้อวิทยาคม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
139 สระประดู่ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
140 หนองบัวนาค 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 บ้านดอนวัว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 บ้านลุงประดู่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
143 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
144 บ้านดอนลำดวน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านหนองโดนรกฟ้า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 ประโดกสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 ภูมิสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 มะค่าสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 วัดบ้านนางิ้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 อนุบาลอนันตะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 อาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 วัดบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
155 ดงเค็งศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านมะกอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองตะคลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองหลักสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านหันเตย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านโนนตำหนัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 วัดบ้านหนองกก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 วัดบ้านหนองสะแบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 หนองม่วงหนองแวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 วัดบ้านทุ่งรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 แกสำโรงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านขามใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านดอนสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านตลาดประดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านฝาผนัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 วัดบ้านดอนตะหนิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 สัมพันธมิตรวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
181 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 อัมพวันวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 163 136 114 413 828 105 23 21 956