ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนางโทพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รวมมิตรพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง ชนะเลิศ
2 จารย์ตำรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 4
5 ท่าเรือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 5
6 บ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 6
7 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 6
8 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 6
9 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 9
10 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -
11 ปราสาทหินนางรำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 4
5 บ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 5
6 บ้านใหม่ปฏิรูป สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 6
7 บ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 7
8 วัดโชติการาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 8
9 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 4
5 บ้านตลาดไทร สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองมะเขือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านขี้เหล็ก สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศาลา สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดโชติการาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 5
6 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.60 ทอง 6
7 บ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.60 ทอง 6
8 บ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.60 ทอง 8
9 วัดปลักแรต สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าหลวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปลักแรต สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 แกสำโรงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่ปฏิรูป สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านฉกาจช่องโค สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนตาเถร สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโชติการาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง ชนะเลิศ
2 พิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คูเตยราษฏร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกหินช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 หนองอ้อวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 5
6 บ้านใหม่พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 6
7 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 7
8 บ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 8
9 บ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 8
10 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -
11 บ้านฉกาจช่องโค สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.66 ทอง 4
5 วัดโชติการาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 5
6 บ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.66 ทอง 6
7 บ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสาหร่ายวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสำพะเนียง สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 79.33 เงิน 4
5 บ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 7 75.66 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตลาดไทร สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสว่างนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประโดกสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 5
6 ท่าเรือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 6
7 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 7
8 บ้านหนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดปลักแรต สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -
5 บ้านตลาดไทร สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -
6 บ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -
7 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -
8 วัดบ้านทุ่งรี สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพะงาดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงหลบ สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตลาดไทร สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 4
5 บ้านสะแกงาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 4
6 บ้านโนนยอ สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 4
7 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 7
8 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 96.83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 95.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 89.66 ทอง 4
5 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยบงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สองห้องแวงน้อยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 4
5 มะค่าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 5
6 บ้านกล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านประสุข สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 55 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน