การแข่งขันระดับ ปฐมวัย กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
เรื่องที่ 1  อาเซียน
เรื่องที่ 2 ประเพณี 
เรื่องที่ 3 ธรรมชาติ
เรื่องที่ 4 ชุมชนของเรา
วันเสาร์ ที่ 03 ตุลาคม 2558 เวลา 15:37 น.