การรายงานตัวเข้าแข่งขันระดับปฐมวัย
นักเรียนที่เข้าแแข่งขันระดับปฐมวัย ให้รายงานตัว
เวลา  08.00-08.45 น. แล้วเข้าห้องแข่งขันทันที
วันเสาร์ ที่ 03 ตุลาคม 2558 เวลา 15:41 น.