หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1  
3 โรงยิมสนามกีฬาจังหวัดนครพนม  
4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  
5 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)  
6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม  
7 โรงเรียนเมืองนครพนม  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]