หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คอม2 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คอม2 26 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 233 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
13.00เป็นต้นไป
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คอม3 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
08.00-13.00
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คอม4 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คอม3 26 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 19
08.00-13.00
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คอม4 26 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
08.00-13.00
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ห้องคณิต 26 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คอม1 26 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-12.00
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คอมคณิต 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ห้องคอม 1 26 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
13.00-16.00
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คอม1 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]