หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคาร MEP 26 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00 ห้องแข่งขันสามารถดูได้ที่ ร.ร.อนุบาลนครพนม (ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน)
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ห้อง ห้อง ป.6/6,ห้องว่างข้าง ป.6/6 26 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00 ห้องแข่งขันสามารถดูได้ที่ ร.ร.อนุบาลนครพนม (ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน)
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 26 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00 ห้องแข่งขันสามารถดูได้ที่ ร.ร.อนุบาลนครพนม (ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน)
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 26 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00 ห้องแข่งขันสามารถดูได้ที่ ร.ร.อนุบาลนครพนม (ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน)
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 26 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 31
09.00-12.00 ห้องแข่งขันสามารถดูได้ที่ ร.ร.อนุบาลนครพนม (ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน)Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]