หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อาคารอนุบาล ชั้น 2 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อาคารอนุบาล ชั้น 2 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-12.00
-
3 265 การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อาคารอนุบาล ชั้น 2 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อาคารอนุบาล ชั้น 2 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อาคารอนุบาล ชั้น 2 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อาคารอนุบาล ชั้น 3 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อาคารอนุบาล ชั้น 3 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อาคารอนุบาล ชั้น 3 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 2 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อาคาร4 ห้อง 2,3 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อาคารอนุบาล ชั้น 3 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อาคารอนุบาล ชั้น 3 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อาคาร3 ชั้น 2 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 2 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อาคาร4 ชั้น 1 27 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]