หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนธารน้ำใจ 38 28 77.78% 6 16.67% 2 5.56% 0 0% 36
2 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 36 25 86.21% 2 6.9% 2 6.9% 0 0% 29
3 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 33 24 72.73% 7 21.21% 2 6.06% 0 0% 33
4 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 32 21 70% 6 20% 3 10% 0 0% 30
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 30 21 75% 4 14.29% 1 3.57% 2 7.14% 28
6 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 28 19 70.37% 7 25.93% 1 3.7% 0 0% 27
7 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 25 17 70.83% 5 20.83% 2 8.33% 0 0% 24
8 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 25 15 68.18% 5 22.73% 2 9.09% 0 0% 22
9 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 20 14 70% 4 20% 1 5% 1 5% 20
10 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 21 14 66.67% 3 14.29% 3 14.29% 1 4.76% 21
11 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 17 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
12 โรงเรียนสุนทรวิจิตร 15 13 86.67% 1 6.67% 0 0% 1 6.67% 15
13 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 22 12 60% 5 25% 3 15% 0 0% 20
14 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 17 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
15 โรงเรียนบ้านนาคู่ 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
16 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 17 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
17 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 18 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 15 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
19 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 14 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 0 0% 14
20 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 13 11 84.62% 0 0% 2 15.38% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 16 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
22 โรงเรียนบ้านผึ้ง 16 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
23 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
24 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 15 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
25 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
26 โรงเรียนบ้านนาเลียง 15 10 66.67% 0 0% 4 26.67% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 18 9 64.29% 1 7.14% 4 28.57% 0 0% 14
28 โรงเรียนบ้านศรีธน 11 9 81.82% 0 0% 2 18.18% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 18 8 50% 6 37.5% 2 12.5% 0 0% 16
30 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
31 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 13 8 66.67% 1 8.33% 3 25% 0 0% 12
32 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
33 โรงเรียนบ้านกุรุคุ 20 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
34 โรงเรียนบ้านโสกแมว 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านกุดฉิม 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านดอนขาว 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านนาบัว 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
39 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านหนองแซง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 19 6 33.33% 9 50% 3 16.67% 0 0% 18
42 โรงเรียนบ้านดงอินำ 17 6 40% 5 33.33% 1 6.67% 3 20% 15
43 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 15 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
44 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 12 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนบ้านมหาชัย 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
46 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
47 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านชะโนต 16 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
49 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
51 โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 15 5 35.71% 7 50% 2 14.29% 0 0% 14
53 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 16 5 31.25% 5 31.25% 5 31.25% 1 6.25% 16
54 โรงเรียนนางามวิทยาคาร 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านหนองญาติ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านสำราญ 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านดงยอ 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านคำพอก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านดงบาก 10 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านนาป่ง 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
65 โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านวังกระแส 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
68 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
70 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านกุงโกน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านนายอ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 10 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านนายอน้อย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
86 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 11 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
87 โรงเรียนบ้านนาราชควาย 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านม่วง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านวังกะเบา 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านนาหลวง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
104 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านคับพวง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านวังยาง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
113 โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านนางเลิศ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
120 โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
121 โรงเรียนบ้านโคกสูง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
122 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านเหิบ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
124 โรงเรียนบ้านนาบั่ว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านนาหนาด 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนเรณูพิกุลแก้ว 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านนามะเขือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านแขนนาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
133 โรงเรียนบ้านดอนโทน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านจอมมณี 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านวังตามัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 9 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
147 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 7 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
148 โรงเรียนบ้านกกไฮ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
149 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
150 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 6 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
153 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านนาม่วง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านกลางน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านโพนแพง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนสันตยานันท์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 6 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
169 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านโพนทัน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านดงก้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านนาขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านนาสะเดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านพิมานท่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านวังยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านวังยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านหนองแซง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านโนนหอม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านโพนทา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนตงเจี่ย 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
203 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
204 โรงเรียนบ้านนาโสก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านทันสมัย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
211 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
212 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านจำปา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านดงติ้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านนาดี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนเมืองนครพนม 4 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
224 โรงเรียนบ้านดงโชค 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
225 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
226 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
228 โรงเรียนบ้านคำชะอี 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
229 โรงเรียนบ้านคำผาสุข 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
230 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
231 โรงเรียนบ้านนาคำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
232 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]