สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 10 3 3 16 24 7 2 0 33
2 ธารน้ำใจ 7 3 4 14 28 6 2 0 36
3 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 7 2 2 11 21 4 1 2 26
4 อนุบาลนครพนม 6 2 1 9 11 1 2 0 14
5 โพนสวางนางิ้ววิทยา 5 5 5 15 25 2 2 0 29
6 บ้านหัวบึงทุ่ง 5 4 1 10 14 3 3 1 20
7 บ้านนาคู่ 5 1 0 6 12 4 0 0 16
8 ชุมชนบ้านพิมาน 5 1 0 6 7 0 0 0 7
9 บ้านดอนขาว 5 0 1 6 7 1 0 0 8
10 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 4 4 0 8 11 4 2 0 17
11 สุนทรวิจิตร 4 2 2 8 13 1 0 1 14
12 ปลาปากราษฎร์บำรุง 4 1 2 7 12 4 1 0 17
13 ศรีโพนทองวิทยา 3 5 3 11 21 6 3 0 30
14 บ้านหนองแซง 3 0 1 4 7 0 0 0 7
15 บ้านโคกหินแฮ่ 2 5 1 8 14 4 1 1 19
16 บ้านนาโดนใหม่ 2 4 3 9 8 1 1 0 10
17 บ้านโคกกลาง 2 3 3 8 17 5 2 0 24
18 บ้านดอนแดงเจริญทอง 2 3 2 7 19 7 1 0 27
19 ชุมชนบ้านพุ่มแก 2 3 2 7 11 0 2 0 13
20 โพนทองวิทยาคาร 2 2 3 7 15 5 2 0 22
21 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 2 2 1 5 10 3 2 0 15
22 บ้านแสนพันหมันหย่อน 2 2 1 5 9 1 4 0 14
23 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 2 2 0 4 10 2 1 0 13
24 บ้านนาเลียง 2 1 1 4 10 0 4 1 14
25 บ้านกุดฉิม 2 1 1 4 7 1 0 0 8
26 บ้านนามูลฮิ้น 2 1 1 4 6 1 0 0 7
27 บ้านถาวรนาอุดม 2 1 0 3 6 2 1 0 9
28 บ้านหนองโพธิ์วังโน 2 0 1 3 3 0 0 0 3
29 บ้านวังกะเบา 2 0 0 2 3 1 1 1 5
30 บ้านดอนข้าวหลาม 2 0 0 2 3 1 0 0 4
31 บ้านหนองผักแว่น 1 4 0 5 8 6 2 0 16
32 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 1 2 1 4 6 2 1 1 9
33 นางามวิทยาคาร 1 2 0 3 5 3 1 0 9
34 บ้านหนองค้าโคกกุง 1 2 0 3 5 2 0 0 7
35 บ้านกุตาไก้ 1 1 5 7 11 3 1 1 15
36 บ้านนาดอกไม้ 1 1 2 4 12 5 3 0 20
37 บ้านสำราญ 1 1 1 3 5 1 1 0 7
38 บ้านวังกระแส 1 1 1 3 4 3 1 0 8
39 บ้านหนองนางด่อน 1 1 0 2 4 1 1 0 6
40 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 1 1 0 2 4 0 1 0 5
41 บ้านโคกสว่าง 1 1 0 2 3 3 0 0 6
42 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1 0 3 4 10 2 2 0 14
43 บ้านโพธิ์ตาก 1 0 1 2 5 2 1 0 8
44 บ้านดงยอ 1 0 1 2 5 0 0 0 5
45 บ้านวังไฮหนองกุง 1 0 1 2 4 2 0 0 6
46 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 1 0 1 2 4 1 0 0 5
47 บ้านคับพวง 1 0 1 2 3 0 1 0 4
48 พระกลางวิทยาคาร 1 0 0 1 5 0 1 0 6
49 บ้านนาป่ง 1 0 0 1 4 4 1 0 9
50 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 1 0 0 1 4 3 0 0 7
51 บ้านนายอ 1 0 0 1 4 2 0 0 6
52 บ้านหนองปลาดุก 1 0 0 1 4 1 2 0 7
53 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
54 บ้านนายอน้อย 1 0 0 1 4 0 0 0 4
55 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 1 0 0 1 3 2 0 0 5
56 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
57 บ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
58 บ้านนางเลิศ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
59 ดงสว่างเจริญวิทย์ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
60 บ้านจอมมณี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 บ้านปลาปากน้อย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 สันตยานันท์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 บ้านวังม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านวังยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านวังยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 เรณูวิทยาคาร 0 4 0 4 8 1 3 0 12
68 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 0 2 2 4 13 3 1 0 17
69 บ้านคำสว่าง 0 2 1 3 10 5 1 0 16
70 บ้านชะโนต 0 2 0 2 6 1 2 0 9
71 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 0 2 0 2 3 0 1 0 4
72 บ้านกุรุคุ 0 1 2 3 7 6 2 1 15
73 บ้านศรีธน 0 1 1 2 9 0 2 0 11
74 บ้านโสกแมว 0 1 1 2 7 2 2 0 11
75 นาถ่อนวิทยานุกูล 0 1 1 2 6 0 1 0 7
76 อนุบาลประยูรศรี 0 1 1 2 4 3 2 0 9
77 บ้านหนองดินแดง 0 1 1 2 4 2 2 0 8
78 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 0 1 1 2 3 1 1 0 5
79 บ้านหัวขัวใต้ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
80 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 0 1 1 2 2 0 1 0 3
81 บ้านดอนยานาง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
82 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 0 1 1 2 1 2 0 0 3
83 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 0 1 0 1 11 2 0 1 13
84 บ้านดงอินำ 0 1 0 1 6 5 1 3 12
85 บ้านกุงโกน 0 1 0 1 4 2 0 0 6
86 ลาดสว่างวิทยา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
87 บ้านยอดชาดวิทยา 0 1 0 1 3 4 1 0 8
88 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 0 1 0 1 3 2 0 0 5
89 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
90 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 0 1 0 1 3 0 1 0 4
91 บ้านดงน้อยพัฒนา 0 1 0 1 3 0 0 1 3
92 บ้านสร้างแป้น 0 1 0 1 2 3 2 0 7
93 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 0 1 0 1 2 3 1 0 6
94 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 0 1 0 1 1 1 1 0 3
95 บ้านดงดู่งาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านโนนสังข์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 1 0 1 0 1 1 0 2
98 บ้านผึ้ง 0 0 5 5 10 3 2 1 15
99 บ้านนาบัว 0 0 2 2 7 1 0 0 8
100 ธาตุพนมดรุณพัฒน์ 0 0 2 2 6 0 0 0 6
101 พระซองวิทยาคาร 0 0 2 2 4 2 1 0 7
102 บ้านหนองบัวคำ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
103 บ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 0 0 2 2 3 0 1 0 4
104 เซนต์ยอแซฟนาแก 0 0 1 1 8 2 1 0 11
105 บ้านนากุงยางคำ 0 0 1 1 6 9 3 0 18
106 บ้านนาคอกควาย 0 0 1 1 6 4 1 0 11
107 บ้านหนองญาติ 0 0 1 1 5 2 1 0 8
108 บ้านดงบาก 0 0 1 1 4 5 0 0 9
109 บ้านเหล่าสำราญ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
110 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
111 บ้านดงป่ายูง 0 0 1 1 3 0 2 0 5
112 บ้านเหล่าทุ่ง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
113 บ้านแขนนาง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
114 บ้านหนองบัวด่านเก่า 0 0 1 1 1 2 0 0 3
115 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
116 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 บ้านนาสะเดา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 บ้านโนนหอม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 บ้านนาแกบึงเหล็ก 0 0 0 0 7 1 2 0 10
120 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 0 0 0 0 6 3 1 1 10
121 บ้านมหาชัย 0 0 0 0 6 3 1 0 10
122 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 5 7 2 0 14
123 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 0 0 0 0 5 5 5 1 15
124 บ้านทุ่งมน 0 0 0 0 5 0 1 0 6
125 บ้านคำพอก 0 0 0 0 5 0 0 0 5
126 บ้านนาหัวบ่อ 0 0 0 0 4 3 1 0 8
127 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 0 0 0 0 4 2 1 0 7
128 บ่อดอกซ้อนท่าวัด 0 0 0 0 4 1 0 0 5
129 บ้านหนองหญ้าไซ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
130 บ้านนกเหาะ 0 0 0 0 3 5 0 1 8
131 บ้านนาราชควาย 0 0 0 0 3 3 1 0 7
132 บ้านม่วง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
133 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
134 บ้านสุขเกษม 0 0 0 0 3 2 1 0 6
135 บ้านหนองหญ้าม้า 0 0 0 0 3 2 0 0 5
136 บ้านนาหลวง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
137 บ้านดินดำหมากเฟือง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
138 บ้านวังยาง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
139 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
140 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
141 บ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
142 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
143 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 2 2 1 0 5
144 บ้านเหิบ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
145 บ้านนาบั่ว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
146 บ้านนาหนาด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
147 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
148 บ้านกลางบ้านหนาด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
149 เรณูพิกุลแก้ว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
150 บ้านนามะเขือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
151 บ้านโชคอำนวย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 บ้านดอนโทน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
153 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
154 บ้านหนองหมากแก้ว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
155 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
156 ชุมชนนามนวิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 บ้านนาสีนวล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 บ้านวังตามัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 บ้านหนองกุดแคน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านโพนป่าหว้าน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านหนองสะโน 0 0 0 0 1 4 2 1 7
162 บ้านสร้างแห่ 0 0 0 0 1 3 0 2 4
163 บ้านกกไฮ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
164 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
165 บ้านหนองบัวหนองแวง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
166 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
167 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 2 0 1 3
168 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
169 บ้านหนองยอโพนแพง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
170 บ้านนาม่วง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
171 บ้านหนองหอยใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
172 บ้านเนินสะอาด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
173 บ้านโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
174 บ้านกลางน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 บ้านนาป่งคอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
178 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 0 0 0 0 1 0 3 0 4
179 บ้านชะโงมนาโดน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
180 บ้านทรายมูลคำผักแพว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
181 บ้านนาราชควายน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
182 บ้านโพนทัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
183 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
184 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
185 ชายแดนอนุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านกลางมูลอ้น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านดงก้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านนาขาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านน้อยใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านบ่อสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านพิมานท่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านสว่างสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านสามแยกหัวภูธร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองกกคูณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองลาดควาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านหนองแซง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านโพนทา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านโพนสวางหนองแหน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านใหม่วังเซือม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 ตงเจี่ย 0 0 0 0 0 2 2 1 4
204 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
205 บ้านนาโสก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
206 บ้านทันสมัย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
207 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
208 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
209 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
210 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
211 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
212 บ้านนาขามส้มป่อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 ดอนเหลืองทองวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
214 บ้านจำปา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 บ้านดงติ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านดอนม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านนาดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 บ้านน้ำบ่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
221 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
222 อนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
223 เมืองนครพนม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
224 บ้านดงโชค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
225 บ้านแก่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
226 บ้านโพนสาวเอ้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
227 บ้านขอนขว้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 บ้านคำชะอี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 บ้านคำผาสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 บ้านนาทุ่งมั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 บ้านนาคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 บ้านพระซองเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 141 118 108 367 902 321 166 30 1,389