สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ธารน้ำใจ 7 3 4 14 28 6 2 0 36
2 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 6 3 2 11 19 7 2 0 28
3 อนุบาลนครพนม 6 2 1 9 11 1 2 0 14
4 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 6 1 2 9 18 3 1 1 22
5 บ้านนาคู่ 5 1 0 6 12 4 0 0 16
6 ชุมชนบ้านพิมาน 5 1 0 6 7 0 0 0 7
7 โพนสวางนางิ้ววิทยา 4 5 5 14 24 2 2 0 28
8 บ้านหัวบึงทุ่ง 4 3 1 8 11 2 3 1 16
9 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 3 2 0 5 9 3 2 0 14
10 ปลาปากราษฎร์บำรุง 3 1 2 6 11 4 1 0 16
11 บ้านหนองแซง 3 0 1 4 7 0 0 0 7
12 ศรีโพนทองวิทยา 2 5 3 10 20 6 3 0 29
13 บ้านนาโดนใหม่ 2 4 3 9 8 1 1 0 10
14 บ้านโคกกลาง 2 3 3 8 17 5 2 0 24
15 ชุมชนบ้านพุ่มแก 2 3 2 7 11 0 2 0 13
16 บ้านโคกหินแฮ่ 2 3 1 6 11 3 1 1 15
17 สุนทรวิจิตร 2 2 2 6 11 1 0 1 12
18 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 2 2 1 5 10 3 2 0 15
19 บ้านแสนพันหมันหย่อน 2 2 1 5 9 1 4 0 14
20 โพนทองวิทยาคาร 2 1 2 5 12 5 2 0 19
21 บ้านนาเลียง 2 1 1 4 10 0 4 1 14
22 บ้านนามูลฮิ้น 2 1 1 4 6 1 0 0 7
23 บ้านหนองโพธิ์วังโน 2 0 1 3 3 0 0 0 3
24 บ้านดอนขาว 2 0 0 2 3 1 0 0 4
25 บ้านหนองผักแว่น 1 2 0 3 6 6 2 0 14
26 บ้านหนองค้าโคกกุง 1 2 0 3 5 2 0 0 7
27 บ้านนาดอกไม้ 1 1 2 4 12 5 3 0 20
28 บ้านสำราญ 1 1 1 3 5 1 1 0 7
29 บ้านดอนแดงเจริญทอง 1 1 0 2 13 5 1 0 19
30 นางามวิทยาคาร 1 1 0 2 4 3 0 0 7
31 บ้านหนองนางด่อน 1 1 0 2 4 1 1 0 6
32 บ้านกุดฉิม 1 1 0 2 4 0 0 0 4
33 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 1 1 0 2 3 0 1 0 4
34 บ้านวังกระแส 1 1 0 2 2 2 1 0 5
35 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1 0 3 4 9 2 2 0 13
36 บ้านโพธิ์ตาก 1 0 1 2 5 2 1 0 8
37 บ้านคับพวง 1 0 1 2 3 0 1 0 4
38 บ้านนาป่ง 1 0 0 1 4 4 1 0 9
39 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 1 0 0 1 4 3 0 0 7
40 บ้านนายอ 1 0 0 1 4 2 0 0 6
41 บ้านหนองปลาดุก 1 0 0 1 4 1 2 0 7
42 บ้านวังไฮหนองกุง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
43 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
44 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 1 0 0 1 3 1 0 0 4
45 บ้านถาวรนาอุดม 1 0 0 1 3 0 1 0 4
46 บ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
47 ดงสว่างเจริญวิทย์ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
48 บ้านปลาปากน้อย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
49 บ้านวังกะเบา 1 0 0 1 1 1 1 1 3
50 สันตยานันท์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
51 บ้านวังม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านวังยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 เรณูวิทยาคาร 0 4 0 4 6 1 2 0 9
56 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 0 2 2 4 13 3 1 0 17
57 บ้านชะโนต 0 2 0 2 6 1 2 0 9
58 บ้านกุตาไก้ 0 1 4 5 8 2 0 0 10
59 บ้านกุรุคุ 0 1 2 3 7 5 2 1 14
60 บ้านคำสว่าง 0 1 1 2 9 5 1 0 15
61 บ้านศรีธน 0 1 1 2 9 0 2 0 11
62 อนุบาลประยูรศรี 0 1 1 2 3 3 2 0 8
63 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 0 1 1 2 3 1 1 0 5
64 บ้านหัวขัวใต้ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
65 บ้านดอนยานาง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
66 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 0 1 0 1 11 2 0 1 13
67 บ้านดงอินำ 0 1 0 1 4 5 1 3 10
68 บ้านกุงโกน 0 1 0 1 4 2 0 0 6
69 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 0 1 0 1 4 1 1 1 6
70 บ้านยอดชาดวิทยา 0 1 0 1 3 4 1 0 8
71 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 0 1 0 1 3 2 0 0 5
72 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 0 1 0 1 3 0 1 0 4
73 ลาดสว่างวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
74 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 0 1 0 1 2 3 1 0 6
75 บ้านหนองดินแดง 0 1 0 1 2 2 2 0 6
76 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
77 บ้านดงน้อยพัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 1 2
78 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านสร้างแป้น 0 1 0 1 1 2 2 0 5
80 บ้านดงดู่งาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 1 0 1 0 1 1 0 2
82 บ้านผึ้ง 0 0 5 5 10 3 2 1 15
83 บ้านนาบัว 0 0 2 2 6 1 0 0 7
84 ธาตุพนมดรุณพัฒน์ 0 0 2 2 6 0 0 0 6
85 บ้านหนองบัวคำ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
86 บ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 0 0 2 2 3 0 1 0 4
87 เซนต์ยอแซฟนาแก 0 0 1 1 8 2 1 0 11
88 บ้านนาคอกควาย 0 0 1 1 6 4 1 0 11
89 บ้านหนองญาติ 0 0 1 1 5 2 1 0 8
90 บ้านดงบาก 0 0 1 1 4 5 0 0 9
91 พระซองวิทยาคาร 0 0 1 1 3 2 1 0 6
92 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
93 บ้านดงยอ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
94 บ้านเหล่าทุ่ง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
95 บ้านแขนนาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
96 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
97 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
98 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 บ้านนาสะเดา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 บ้านโนนหอม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 บ้านนาแกบึงเหล็ก 0 0 0 0 7 1 2 0 10
102 บ้านมหาชัย 0 0 0 0 6 3 1 0 10
103 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 5 6 2 0 13
104 บ้านโสกแมว 0 0 0 0 5 2 2 0 9
105 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 0 0 0 0 5 2 1 1 8
106 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 0 0 0 0 5 2 1 0 8
107 บ้านทุ่งมน 0 0 0 0 5 0 1 0 6
108 บ้านคำพอก 0 0 0 0 5 0 0 0 5
109 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 0 0 0 0 4 3 3 0 10
110 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 0 0 0 0 4 2 1 0 7
111 บ้านนาหัวบ่อ 0 0 0 0 4 2 1 0 7
112 นาถ่อนวิทยานุกูล 0 0 0 0 4 0 1 0 5
113 บ้านนากุงยางคำ 0 0 0 0 3 7 3 0 13
114 บ้านม่วง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
115 บ้านสุขเกษม 0 0 0 0 3 2 1 0 6
116 บ้านหนองหญ้าม้า 0 0 0 0 3 2 0 0 5
117 บ้านนาหลวง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
118 บ้านดินดำหมากเฟือง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
119 บ้านวังยาง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
120 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
121 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
122 บ้านหนองหญ้าไซ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
123 บ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
124 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
125 บ้านนาหนาด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
126 เรณูพิกุลแก้ว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
127 บ่อดอกซ้อนท่าวัด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
128 บ้านกลางบ้านหนาด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
129 บ้านนาบั่ว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
130 บ้านนามะเขือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
131 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
132 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 บ้านโชคอำนวย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
135 บ้านหนองหมากแก้ว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
136 พระกลางวิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 1 0 3
137 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
138 ชุมชนนามนวิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 บ้านนางเลิศ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 บ้านนายอน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านนาสีนวล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 บ้านวังตามัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 บ้านหนองกุดแคน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านเหล่าสำราญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านโพนป่าหว้าน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านหนองสะโน 0 0 0 0 1 2 2 1 5
147 บ้านกกไฮ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
148 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
149 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 1 2 1 0 4
150 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
151 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 2 0 1 3
152 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
153 บ้านนาราชควาย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
154 บ้านหนองยอโพนแพง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
155 บ้านนาม่วง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
156 บ้านหนองบัวหนองแวง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
157 บ้านหนองหอยใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
158 บ้านเนินสะอาด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
159 บ้านโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
160 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 บ้านกลางน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
162 บ้านดอนข้าวหลาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 บ้านนาป่งคอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
165 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 0 0 0 0 1 0 3 0 4
167 บ้านชะโงมนาโดน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
168 บ้านดงป่ายูง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
169 บ้านดอนโทน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
170 บ้านทรายมูลคำผักแพว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 บ้านนาราชควายน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
172 บ้านโพนทัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
173 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
174 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
175 บ้านเหิบ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
176 ชายแดนอนุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านกลางมูลอ้น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านดงก้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านนาขาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านน้อยใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านบ่อสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านพิมานท่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านสว่างสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านสามแยกหัวภูธร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านหนองกกคูณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านหนองลาดควาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองแซง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านโพนทา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านโพนสวางหนองแหน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านใหม่วังเซือม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านนกเหาะ 0 0 0 0 0 5 0 1 5
196 บ้านสร้างแห่ 0 0 0 0 0 3 0 2 3
197 ตงเจี่ย 0 0 0 0 0 2 2 1 4
198 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
199 บ้านนาโสก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
200 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
201 บ้านทันสมัย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
202 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
203 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
204 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
205 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
206 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
207 บ้านนาขามส้มป่อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 ดอนเหลืองทองวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านจำปา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 บ้านดงติ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 บ้านนาดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 บ้านน้ำบ่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
214 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 บ้านหนองบัวด่านเก่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 อนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 เมืองนครพนม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
219 บ้านดงโชค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
220 บ้านแก่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
221 บ้านโพนสาวเอ้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
222 บ้านขอนขว้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 บ้านคำชะอี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 บ้านคำผาสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 บ้านนาทุ่งมั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 บ้านจอมมณี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 บ้านนาคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 บ้านพระซองเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 108 93 88 289 775 282 156 27 1,213