หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย  
4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม  
5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง  
6 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง นายประพงษ์ เวียงวัฒนชัย  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]