หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคาร ป.1 ฉ ชั้น ใต้ถุนอาคาร 4 พ.ย. 2558 09.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคาร ป.1 ฉ ชั้น ใต้ถุนอาคาร 5 พ.ย. 2558 09.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคาร ป.1 ฉ ชั้น ใต้ถุนอาคาร 4 พ.ย. 2558 13.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารสีเงิน ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมขามคู่ 4 พ.ย. 2558 09.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง อาคารสีเงิน ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมขามคู่ 5 พ.ย. 2558 09.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]