หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 09.00 -
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 09.40 -
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 10.30 -
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 11.10 -
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 13.00 -
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 13.30 -
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 14.00 -
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 14.30 -
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
-
-
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 4 พ.ย. 2558 15.00 -Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]