หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนนางัว 48 36 76.6% 9 19.15% 1 2.13% 1 2.13% 47
2 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 43 34 80.95% 6 14.29% 1 2.38% 1 2.38% 42
3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 40 32 82.05% 6 15.38% 0 0% 1 2.56% 39
4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 44 28 82.35% 4 11.76% 2 5.88% 0 0% 34
5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 38 27 75% 7 19.44% 2 5.56% 0 0% 36
6 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 35 25 80.65% 6 19.35% 0 0% 0 0% 31
7 โรงเรียนบ้านโพนจาน 30 23 76.67% 7 23.33% 0 0% 0 0% 30
8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 27 23 85.19% 3 11.11% 1 3.7% 0 0% 27
9 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 31 21 80.77% 3 11.54% 2 7.69% 0 0% 26
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 23 20 86.96% 2 8.7% 1 4.35% 0 0% 23
11 โรงเรียนบ้านภูกระแต 22 17 85% 3 15% 0 0% 0 0% 20
12 โรงเรียนบ้านหาดกวน 23 16 72.73% 4 18.18% 2 9.09% 0 0% 22
13 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 17 15 88.24% 2 11.76% 0 0% 0 0% 17
14 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 18 15 88.24% 0 0% 2 11.76% 0 0% 17
15 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
16 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 15 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
17 โรงเรียนบ้านหนองเทา 15 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
18 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 26 13 72.22% 5 27.78% 0 0% 0 0% 18
19 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 17 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
20 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 15 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
21 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 17 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
22 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 16 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
23 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 16 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
24 โรงเรียนบ้านพะทาย 17 12 75% 2 12.5% 2 12.5% 0 0% 16
25 โรงเรียนบ้านข่า 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
26 โรงเรียนบ้านค้อ 15 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
27 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 15 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
28 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 17 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
29 โรงเรียนบ้านหาดแพง 13 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
30 โรงเรียนบ้านนาจาน 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
31 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
32 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านโพนบก 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 13 9 81.82% 0 0% 2 18.18% 0 0% 11
36 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านนาทม 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 15 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
39 โรงเรียนบ้านนาเต่า 13 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
40 โรงเรียนบ้านโพนทอง 15 8 66.67% 1 8.33% 3 25% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านพนอม 12 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
43 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนบ้านหนองซน 11 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
46 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 12 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
47 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 10 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านตาล 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านนาน้อย 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 9 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านนาคอย 13 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
55 โรงเรียนบ้านสามัคคี 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านดง 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านนาคำ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านดอนเตย 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนท่าลาดราษฎร์สามัคคี 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านนาหว้า 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านอูนนา 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านหัวหาด 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านโพน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านบงคำ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
73 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านบุ่ง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านรามราช 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
76 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านหนองผือ 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านดงขวาง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านอีอูด 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านหมูม้น 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านน้อยทวย 9 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านนาเข 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านโพนขาว 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านคำเตย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านคำนกกก 10 3 30% 6 60% 0 0% 1 10% 10
98 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 10 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
99 โรงเรียนบ้านเหล่า 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านดงน้อย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านโพนงาม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
107 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านหนองดุด 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านโคกยาว 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านนาหนองบก 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านปากทวย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านม่วงชี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านอ้วน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านโพนแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
141 โรงเรียนบ้านต้าย 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
142 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านโคกศรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านไชยศรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนเพียงหลวง 10 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านนาเพียง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านนาใน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนอุ่มไผ่ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านโนนกุง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
165 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
166 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
167 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
168 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]