สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนนางัว 30 7 0 1 37
2 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 27 5 0 1 32
3 ราษฎร์สามัคคี 23 6 0 1 29
4 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 22 7 1 0 30
5 บ้านโพนก่อ 22 4 2 0 28
6 บ้านขว้างคลีชูชาติ 21 4 0 0 25
7 บ้านโพนเพ็ก 21 2 1 0 24
8 อนุบาลบ้านแพง 20 1 0 0 21
9 บ้านโพนจาน 19 3 0 0 22
10 บ้านเสาเล้า 18 3 0 0 21
11 บ้านภูกระแต 17 2 0 0 19
12 บ้านหาดกวน 15 3 2 0 20
13 บ้านคำแม่นาง 15 1 0 0 16
14 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 15 0 2 0 17
15 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 14 2 0 0 16
16 บ้านหนองเทา 14 1 0 0 15
17 ชุมชนไผ่ล้อม 14 1 0 0 15
18 บ้านนาโพธิ์ 13 5 0 0 18
19 บ้านขามเปี้ย 12 3 0 0 15
20 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 12 2 0 0 14
21 บ้านห้วยพระ 11 3 0 0 14
22 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 11 3 0 0 14
23 บ้านดอนกลาง 10 2 2 0 14
24 บ้านหาดแพง 10 1 1 0 12
25 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 10 1 0 0 11
26 บ้านนาดีวิทยา 9 1 1 0 11
27 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 9 1 0 0 10
28 บ้านนาจาน 9 1 0 0 10
29 บ้านข่า 9 0 0 0 9
30 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 9 0 0 0 9
31 ชุมชนประสานมิตร 8 3 0 0 11
32 บ้านพันห่าวดอนดู่ 8 2 2 1 12
33 บ้านนาเต่า 8 2 1 0 11
34 บ้านโพนทอง 8 1 2 0 11
35 บ้านค้อ 8 1 1 0 10
36 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 8 0 0 0 8
37 บ้านนาหัวบ่อ 8 0 0 0 8
38 บ้านพะทาย 7 2 1 0 10
39 ชุมชนบ้านไชยบุรี 7 2 0 0 9
40 บ้านดอนสมอ 7 1 0 0 8
41 บ้านดอนปอหนองโอง 7 0 1 0 8
42 บ้านป่าหว้าน 7 0 0 0 7
43 บ้านนาทม 6 3 0 0 9
44 บ้านพนอม 6 2 1 0 9
45 บ้านนาหว้า 6 1 0 0 7
46 บ้านสามัคคี 6 1 0 0 7
47 บ้านดอนเตย 6 1 0 0 7
48 บ้านนาน้อย 6 0 1 0 7
49 บ้านอูนนา 6 0 1 0 7
50 บ้านหัวหาด 6 0 0 0 6
51 บ้านชัยมงคล 6 0 0 0 6
52 บ้านตาล 6 0 0 0 6
53 บ้านโพน 6 0 0 0 6
54 ชุมชนบ้านสามผง 6 0 0 0 6
55 บ้านหนองแวง 6 0 0 0 6
56 บ้านนาคอย 5 3 1 0 9
57 บ้านดง 5 2 0 1 7
58 บ้านหนองซน 5 2 0 1 7
59 บ้านเหล่าพัฒนา 5 2 0 0 7
60 บ้านแพงสะพัง 5 2 0 0 7
61 บ้านนาคำ 5 2 0 0 7
62 บ้านท่าอุเทน 5 1 1 0 7
63 บ้านหนองผือ 5 1 0 0 6
64 ชุมชนนาพระชัย 5 1 0 0 6
65 บ้านโพนบก 5 1 0 0 6
66 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 5 0 1 0 6
67 บ้านหมูม้น 5 0 0 0 5
68 บ้านบุ่ง 5 0 0 0 5
69 บ้านดอนพะธาย 5 0 0 0 5
70 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 5 0 0 0 5
71 บ้านเวินพระบาท 5 0 0 0 5
72 บ้านนาข่าคำพอก 5 0 0 0 5
73 บ้านหนองท่ม 4 3 0 0 7
74 บ้านน้อยทวย 4 2 1 0 7
75 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 4 2 0 0 6
76 บ้านนาเข 4 1 2 0 7
77 บ้านดงขวาง 4 1 0 0 5
78 บ้านดอนดู่ 4 1 0 0 5
79 บ้านรามราช 4 1 0 0 5
80 บ้านตาลปากน้ำ 4 0 0 1 4
81 ท่าลาดราษฎร์สามัคคี 4 0 0 0 4
82 บ้านเซียงเซา 4 0 0 0 4
83 บ้านดงวิทยาคาร 4 0 0 0 4
84 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 4 0 0 0 4
85 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 4 0 0 0 4
86 บ้านคำนกกก 3 6 0 1 9
87 อุเทนวิทยาคาร 3 3 0 0 6
88 บ้านแก้วปัดโป่ง 3 2 0 0 5
89 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 3 2 0 0 5
90 บ้านบงคำ 3 2 0 0 5
91 บ้านปฏิรูป 3 2 0 0 5
92 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 3 1 1 0 5
93 บ้านนาข่าท่า 3 1 1 0 5
94 บ้านโพนงาม 3 1 1 0 5
95 บ้านดอนติ้ว 3 1 0 1 4
96 บ้านหนองดุด 3 1 0 0 4
97 บ้านนาดีหัวภู 3 1 0 0 4
98 โพธิ์ไทรทองวิทยา 3 1 0 0 4
99 บ้านดอนศาลา 3 1 0 0 4
100 บ้านดอนแดงดอนดู่ 3 1 0 0 4
101 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 3 1 0 0 4
102 บ้านเหล่า 3 1 0 0 4
103 บ้านโคกสว่าง 3 1 0 0 4
104 บ้านโพนตูมหนองแสง 3 1 0 0 4
105 บ้านอีอูด 3 0 1 0 4
106 บ้านวังโพธิ์ 3 0 0 1 3
107 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 3 0 0 0 3
108 บ้านคำเตย 3 0 0 0 3
109 บ้านโพนขาว 3 0 0 0 3
110 บ้านนาขมิ้น 3 0 0 0 3
111 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 3 0 0 0 3
112 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 3 0 0 0 3
113 บ้านนาดอกไม้ 3 0 0 0 3
114 บ้านน้อยนาเหนือ 3 0 0 0 3
115 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 3 0 0 0 3
116 บ้านโคกยาว 3 0 0 0 3
117 บ้านโพนสวรรค์ 3 0 0 0 3
118 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 2 2 0 0 4
119 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 2 1 0 1 3
120 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 2 1 0 0 3
121 บ้านดงน้อย 2 1 0 0 3
122 บ้านนาหนองหวาย 2 0 1 0 3
123 บ้านอ้วน 2 0 0 0 2
124 บ้านโคกพะธาย 2 0 0 0 2
125 บ้านโพนแดง 2 0 0 0 2
126 บ้านม่วงนาสีดา 2 0 0 0 2
127 บ้านนาหนองบก 2 0 0 0 2
128 บ้านปากทวย 2 0 0 0 2
129 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
130 บ้านอูนยางคำ 2 0 0 0 2
131 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 2 0 0 0 2
132 บ้านขามเตี้ยน้อย 2 0 0 0 2
133 บ้านท่าพันโฮง 2 0 0 0 2
134 บ้านม่วงชี 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองนางเลิง 2 0 0 0 2
136 บ้านเสียววิทยา 2 0 0 0 2
137 บ้านโพนสว่าง 2 0 0 0 2
138 บ้านต้าย 1 2 0 1 3
139 บ้านโคกสะอาด 1 1 1 0 3
140 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1 1 0 0 2
141 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1 1 0 0 2
142 บ้านโคกศรี 1 1 0 0 2
143 บ้านไชยศรี 1 1 0 0 2
144 เพียงหลวง 10 1 1 0 0 2
145 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1 0 0 0 1
146 บ้านนากระแต้ 1 0 0 0 1
147 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1 0 0 0 1
148 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 1 0 0 0 1
149 บ้านโคกสายทอง 1 0 0 0 1
150 ตชด.บ้านนาสามัคคี 1 0 0 0 1
151 บ้านจอมศรี 1 0 0 0 1
152 บ้านท่าจำปา 1 0 0 0 1
153 บ้านท่าเรือ 1 0 0 0 1
154 บ้านนาเดื่อ 1 0 0 0 1
155 บ้านนาใน 1 0 0 0 1
156 บ้านเหล่าหนาด 1 0 0 0 1
157 บ้านกุดน้ำใส 0 2 0 0 2
158 บ้านโนนกุง 0 1 1 0 2
159 บ้านดอนสะฝาง 0 1 0 0 1
160 ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 0 1 0 0 1
161 อุ่มไผ่ 0 1 0 0 1
162 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 0 0 0 0 0
163 บ้านดงหนองบัว 0 0 0 0 0
164 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 0 0 0 0 0
165 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 0 0 0 0 0
รวม 922 174 36 12 1,144