สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนนางัว 10 2 0 12 30 7 0 1 37
2 บ้านโพนจาน 7 5 2 14 19 3 0 0 22
3 บ้านเสาเล้า 4 5 3 12 18 3 0 0 21
4 อนุบาลบ้านแพง 4 4 2 10 20 1 0 0 21
5 ราษฎร์สามัคคี 4 2 3 9 23 6 0 1 29
6 บ้านขว้างคลีชูชาติ 4 2 3 9 21 4 0 0 25
7 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 4 2 1 7 22 7 1 0 30
8 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 4 1 0 5 12 2 0 0 14
9 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 4 0 0 4 9 1 0 0 10
10 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 3 3 2 8 15 0 2 0 17
11 บ้านภูกระแต 3 3 1 7 17 2 0 0 19
12 บ้านโพนเพ็ก 3 2 3 8 21 2 1 0 24
13 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 3 2 1 6 8 0 0 0 8
14 บ้านขามเปี้ย 3 1 1 5 12 3 0 0 15
15 บ้านข่า 3 1 0 4 9 0 0 0 9
16 บ้านนาหว้า 3 0 0 3 6 1 0 0 7
17 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 2 1 3 6 10 1 0 0 11
18 บ้านห้วยพระ 2 1 2 5 11 3 0 0 14
19 บ้านคำแม่นาง 2 1 1 4 15 1 0 0 16
20 บ้านหาดแพง 2 1 1 4 10 1 1 0 12
21 ชุมชนประสานมิตร 2 1 0 3 8 3 0 0 11
22 บ้านหัวหาด 2 0 3 5 6 0 0 0 6
23 บ้านดอนสมอ 2 0 0 2 7 1 0 0 8
24 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1 4 4 9 27 5 0 1 32
25 บ้านนาหัวบ่อ 1 4 1 6 8 0 0 0 8
26 บ้านหนองเทา 1 2 4 7 14 1 0 0 15
27 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1 2 2 5 14 2 0 0 16
28 ชุมชนไผ่ล้อม 1 2 2 5 14 1 0 0 15
29 บ้านนาเต่า 1 2 2 5 8 2 1 0 11
30 บ้านแก้วปัดโป่ง 1 2 0 3 3 2 0 0 5
31 บ้านหาดกวน 1 1 5 7 15 3 2 0 20
32 บ้านค้อ 1 1 1 3 8 1 1 0 10
33 บ้านสามัคคี 1 1 0 2 6 1 0 0 7
34 บ้านนาน้อย 1 1 0 2 6 0 1 0 7
35 ท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1 1 0 2 4 0 0 0 4
36 บ้านคำนกกก 1 1 0 2 3 6 0 1 9
37 บ้านอ้วน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านนาโพธิ์ 1 0 2 3 13 5 0 0 18
39 บ้านป่าหว้าน 1 0 2 3 7 0 0 0 7
40 บ้านเซียงเซา 1 0 2 3 4 0 0 0 4
41 บ้านพนอม 1 0 1 2 6 2 1 0 9
42 บ้านหนองดุด 1 0 1 2 3 1 0 0 4
43 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
44 บ้านนาดีวิทยา 1 0 0 1 9 1 1 0 11
45 บ้านนาจาน 1 0 0 1 9 1 0 0 10
46 บ้านดอนเตย 1 0 0 1 6 1 0 0 7
47 บ้านชัยมงคล 1 0 0 1 6 0 0 0 6
48 บ้านตาล 1 0 0 1 6 0 0 0 6
49 บ้านหมูม้น 1 0 0 1 5 0 0 0 5
50 บ้านดงขวาง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
51 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1 0 0 1 3 1 1 0 5
52 บ้านคำเตย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
53 บ้านโคกพะธาย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 บ้านโพนแดง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 บ้านโพนก่อ 0 6 4 10 22 4 2 0 28
57 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 0 4 1 5 11 3 0 0 14
58 บ้านดงวิทยาคาร 0 3 1 4 4 0 0 0 4
59 บ้านพันห่าวดอนดู่ 0 2 2 4 8 2 2 1 12
60 บ้านโพนทอง 0 2 1 3 8 1 2 0 11
61 บ้านพะทาย 0 2 1 3 7 2 1 0 10
62 บ้านโพน 0 2 0 2 6 0 0 0 6
63 บ้านดง 0 2 0 2 5 2 0 1 7
64 บ้านนาดีหัวภู 0 2 0 2 3 1 0 0 4
65 บ้านโพนขาว 0 2 0 2 3 0 0 0 3
66 บ้านเหล่าพัฒนา 0 1 1 2 5 2 0 0 7
67 บ้านท่าอุเทน 0 1 1 2 5 1 1 0 7
68 บ้านบุ่ง 0 1 1 2 5 0 0 0 5
69 โพธิ์ไทรทองวิทยา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
70 บ้านดอนกลาง 0 1 0 1 10 2 2 0 14
71 บ้านนาทม 0 1 0 1 6 3 0 0 9
72 ชุมชนบ้านสามผง 0 1 0 1 6 0 0 0 6
73 บ้านหนองซน 0 1 0 1 5 2 0 1 7
74 บ้านแพงสะพัง 0 1 0 1 5 2 0 0 7
75 บ้านดอนพะธาย 0 1 0 1 5 0 0 0 5
76 บ้านหนองท่ม 0 1 0 1 4 3 0 0 7
77 บ้านตาลปากน้ำ 0 1 0 1 4 0 0 1 4
78 บ้านนาข่าท่า 0 1 0 1 3 1 1 0 5
79 บ้านนาขมิ้น 0 1 0 1 3 0 0 0 3
80 บ้านนาหนองหวาย 0 1 0 1 2 0 1 0 3
81 บ้านม่วงนาสีดา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
82 บ้านดอนสะฝาง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
83 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 0 0 3 3 9 0 0 0 9
84 ชุมชนบ้านไชยบุรี 0 0 2 2 7 2 0 0 9
85 บ้านดอนปอหนองโอง 0 0 1 1 7 0 1 0 8
86 บ้านอูนนา 0 0 1 1 6 0 1 0 7
87 บ้านนาคอย 0 0 1 1 5 3 1 0 9
88 บ้านหนองผือ 0 0 1 1 5 1 0 0 6
89 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 0 0 1 1 5 0 0 0 5
90 บ้านเวินพระบาท 0 0 1 1 5 0 0 0 5
91 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
92 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 0 0 1 1 3 0 0 0 3
93 บ้านนาหนองบก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
94 บ้านปากทวย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
95 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
96 บ้านอูนยางคำ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
97 บ้านต้าย 0 0 1 1 1 2 0 1 3
98 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 6 0 0 0 6
99 บ้านนาคำ 0 0 0 0 5 2 0 0 7
100 ชุมชนนาพระชัย 0 0 0 0 5 1 0 0 6
101 บ้านโพนบก 0 0 0 0 5 1 0 0 6
102 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 0 0 0 0 5 0 1 0 6
103 บ้านนาข่าคำพอก 0 0 0 0 5 0 0 0 5
104 บ้านน้อยทวย 0 0 0 0 4 2 1 0 7
105 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 0 0 0 0 4 2 0 0 6
106 บ้านนาเข 0 0 0 0 4 1 2 0 7
107 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
108 บ้านรามราช 0 0 0 0 4 1 0 0 5
109 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 0 0 0 0 4 0 0 0 4
110 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 0 0 0 0 4 0 0 0 4
111 อุเทนวิทยาคาร 0 0 0 0 3 3 0 0 6
112 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 0 0 0 0 3 2 0 0 5
113 บ้านบงคำ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
114 บ้านปฏิรูป 0 0 0 0 3 2 0 0 5
115 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 3 1 1 0 5
116 บ้านดอนติ้ว 0 0 0 0 3 1 0 1 4
117 บ้านดอนศาลา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
118 บ้านดอนแดงดอนดู่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
119 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 0 0 0 0 3 1 0 0 4
120 บ้านเหล่า 0 0 0 0 3 1 0 0 4
121 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
122 บ้านโพนตูมหนองแสง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
123 บ้านอีอูด 0 0 0 0 3 0 1 0 4
124 บ้านวังโพธิ์ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
125 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
126 บ้านน้อยนาเหนือ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
127 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
128 บ้านโคกยาว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
129 บ้านโพนสวรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
130 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
131 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
132 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 บ้านขามเตี้ยน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 บ้านท่าพันโฮง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 บ้านม่วงชี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 บ้านหนองนางเลิง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 บ้านเสียววิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 บ้านโพนสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
142 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านไชยศรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 เพียงหลวง 10 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านนากระแต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านโคกสายทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 ตชด.บ้านนาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านท่าจำปา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านนาเดื่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านนาใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0 0 2 0 0 2
159 บ้านโนนกุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 อุ่มไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 บ้านดงหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 112 109 94 315 922 174 36 12 1,132