สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนนางัว 12 2 3 17 36 9 1 1 46
2 ราษฎร์สามัคคี 9 4 5 18 32 6 0 1 38
3 บ้านโพนจาน 7 9 2 18 23 7 0 0 30
4 บ้านโพนก่อ 6 6 4 16 28 4 2 0 34
5 บ้านเสาเล้า 6 6 3 15 23 3 1 0 27
6 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 6 3 2 11 27 7 2 0 36
7 บ้านข่า 6 1 0 7 12 0 0 0 12
8 บ้านขว้างคลีชูชาติ 5 2 7 14 25 6 0 0 31
9 อนุบาลบ้านแพง 4 5 2 11 20 2 1 0 23
10 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 4 2 0 6 12 3 0 0 15
11 บ้านขามเปี้ย 4 1 1 6 13 3 0 0 16
12 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 4 0 0 4 9 1 0 0 10
13 บ้านภูกระแต 3 4 1 8 17 3 0 0 20
14 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 3 3 2 8 15 0 2 0 17
15 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 3 3 1 7 9 0 0 0 9
16 บ้านโพนเพ็ก 3 2 3 8 21 3 2 0 26
17 บ้านห้วยพระ 3 1 2 6 12 3 0 0 15
18 ชุมชนประสานมิตร 3 1 0 4 9 3 0 0 12
19 บ้านนาหว้า 3 0 0 3 6 1 0 0 7
20 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 2 4 6 12 34 6 1 1 41
21 บ้านดงวิทยาคาร 2 3 1 6 6 0 0 0 6
22 บ้านคำแม่นาง 2 2 1 5 15 2 0 0 17
23 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 2 1 4 7 13 1 0 0 14
24 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 2 1 3 6 10 1 0 0 11
25 บ้านหาดแพง 2 1 1 4 10 1 1 0 12
26 บ้านหนองซน 2 1 0 3 7 2 0 1 9
27 บ้านนาน้อย 2 1 0 3 7 0 1 0 8
28 บ้านหัวหาด 2 0 3 5 6 0 0 0 6
29 บ้านดอนติ้ว 2 0 1 3 7 2 1 1 10
30 บ้านดอนสมอ 2 0 0 2 7 1 0 0 8
31 บ้านชัยมงคล 2 0 0 2 7 0 0 0 7
32 บ้านปฏิรูป 2 0 0 2 5 3 0 0 8
33 บ้านนาหัวบ่อ 1 4 1 6 8 0 0 0 8
34 บ้านหนองเทา 1 2 4 7 14 1 0 0 15
35 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 1 2 2 5 14 2 0 0 16
36 ชุมชนไผ่ล้อม 1 2 2 5 14 1 0 0 15
37 บ้านค้อ 1 2 2 5 11 2 1 0 14
38 บ้านนาเต่า 1 2 2 5 8 2 1 0 11
39 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1 2 0 3 5 1 1 0 7
40 บ้านแก้วปัดโป่ง 1 2 0 3 3 2 0 0 5
41 บ้านหาดกวน 1 1 6 8 16 4 2 0 22
42 บ้านดอนปอหนองโอง 1 1 1 3 9 0 2 0 11
43 บ้านสามัคคี 1 1 1 3 6 3 0 0 9
44 บ้านแพงสะพัง 1 1 1 3 6 2 1 0 9
45 บ้านนาจาน 1 1 0 2 10 1 1 0 12
46 ชุมชนนาพระชัย 1 1 0 2 7 1 1 0 9
47 ท่าลาดราษฎร์สามัคคี 1 1 0 2 6 1 1 0 8
48 บ้านคำนกกก 1 1 0 2 3 6 0 1 9
49 บ้านอ้วน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 บ้านนาคอย 1 0 3 4 6 4 2 0 12
51 บ้านนาโพธิ์ 1 0 2 3 13 5 0 0 18
52 บ้านพนอม 1 0 2 3 7 3 1 0 11
53 บ้านป่าหว้าน 1 0 2 3 7 0 0 0 7
54 บ้านเซียงเซา 1 0 2 3 4 0 0 0 4
55 บ้านดงน้อย 1 0 1 2 3 2 1 0 6
56 บ้านหนองดุด 1 0 1 2 3 1 0 0 4
57 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
58 บ้านนาดีวิทยา 1 0 0 1 11 2 1 0 14
59 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1 0 0 1 7 0 1 0 8
60 บ้านตาล 1 0 0 1 7 0 1 0 8
61 บ้านนาคำ 1 0 0 1 6 2 0 0 8
62 บ้านดอนเตย 1 0 0 1 6 1 1 0 8
63 บ้านดงขวาง 1 0 0 1 5 1 0 0 6
64 บ้านหมูม้น 1 0 0 1 5 0 0 0 5
65 บ้านคำเตย 1 0 0 1 4 0 0 0 4
66 บ้านโคกพะธาย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 บ้านโพนแดง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
69 บ้านพะทาย 0 4 3 7 12 2 2 0 16
70 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 0 4 1 5 12 3 0 0 15
71 บ้านดง 0 3 0 3 6 2 0 1 8
72 บ้านพันห่าวดอนดู่ 0 2 2 4 8 2 3 1 13
73 บ้านโพนทอง 0 2 1 3 8 1 3 0 12
74 บ้านนาทม 0 2 0 2 8 3 0 0 11
75 บ้านโพน 0 2 0 2 6 0 0 0 6
76 อุเทนวิทยาคาร 0 2 0 2 5 3 0 0 8
77 บ้านอีอูด 0 2 0 2 5 0 1 0 6
78 บ้านโพนขาว 0 2 0 2 4 0 1 0 5
79 บ้านนาดีหัวภู 0 2 0 2 3 1 0 0 4
80 บ้านท่าอุเทน 0 1 2 3 6 1 1 0 8
81 บ้านเหล่าพัฒนา 0 1 1 2 6 2 1 0 9
82 บ้านบุ่ง 0 1 1 2 5 2 1 0 8
83 โพธิ์ไทรทองวิทยา 0 1 1 2 3 1 1 0 5
84 บ้านเสียวสงคราม 0 1 1 2 1 1 0 0 2
85 บ้านดอนกลาง 0 1 0 1 10 3 2 0 15
86 ชุมชนบ้านสามผง 0 1 0 1 7 1 0 0 8
87 บ้านน้อยนาเหนือ 0 1 0 1 6 0 0 0 6
88 บ้านดอนพะธาย 0 1 0 1 5 0 0 0 5
89 บ้านหนองท่ม 0 1 0 1 4 3 0 0 7
90 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 0 1 0 1 4 1 0 1 5
91 บ้านตาลปากน้ำ 0 1 0 1 4 0 0 1 4
92 บ้านดอนศาลา 0 1 0 1 3 5 1 0 9
93 บ้านนาข่าท่า 0 1 0 1 3 1 1 0 5
94 บ้านนาดอกไม้ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
95 บ้านนาหนองหวาย 0 1 0 1 3 0 1 0 4
96 บ้านนาขมิ้น 0 1 0 1 3 0 0 0 3
97 บ้านม่วงนาสีดา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
98 บ้านดอนสะฝาง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
99 บ้านโพนบก 0 0 2 2 9 1 0 0 10
100 ชุมชนบ้านไชยบุรี 0 0 2 2 7 3 0 0 10
101 บ้านเวินพระบาท 0 0 1 1 6 2 0 0 8
102 บ้านอูนนา 0 0 1 1 6 0 1 0 7
103 บ้านบงคำ 0 0 1 1 5 3 0 0 8
104 บ้านหนองผือ 0 0 1 1 5 1 0 0 6
105 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 0 0 1 1 5 0 0 0 5
106 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
107 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 0 0 1 1 3 0 0 0 3
108 บ้านนาหนองบก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
109 บ้านปากทวย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
110 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
111 บ้านอูนยางคำ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
112 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 1 4 1 0 6
113 บ้านต้าย 0 0 1 1 1 2 1 1 4
114 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 6 0 0 0 6
115 บ้านรามราช 0 0 0 0 5 2 0 0 7
116 บ้านนาข่าคำพอก 0 0 0 0 5 0 0 0 5
117 บ้านน้อยทวย 0 0 0 0 4 2 1 0 7
118 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 0 0 0 0 4 2 0 0 6
119 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 0 0 0 0 4 2 0 0 6
120 บ้านนาเข 0 0 0 0 4 1 2 0 7
121 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 0 0 0 0 4 1 1 0 6
122 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
123 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 0 0 0 0 4 0 0 0 4
124 บ้านเหล่า 0 0 0 0 3 3 0 0 6
125 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 3 2 0 0 5
126 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 0 0 0 0 3 2 0 0 5
127 บ้านวังโพธิ์ 0 0 0 0 3 1 1 1 5
128 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 3 1 1 0 5
129 บ้านดอนแดงดอนดู่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
130 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
131 บ้านโพนตูมหนองแสง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
132 บ้านโคกยาว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
133 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
134 บ้านโพนสวรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
135 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
136 บ้านเสียววิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
137 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
138 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 บ้านขามเตี้ยน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 บ้านท่าพันโฮง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านนาเดื่อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 บ้านม่วงชี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 บ้านหนองนางเลิง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านโพนสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 0 0 0 0 1 1 2 0 4
146 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านไชยศรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 เพียงหลวง 10 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านนากระแต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านโคกสายทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 ตชด.บ้านนาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านท่าจำปา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านนาเพียง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านนาใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0 0 2 0 0 2
161 อุ่มไผ่ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
162 บ้านโนนกุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 บ้านดงหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 156 142 124 422 1,053 227 68 12 1,348