หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือพลาญชัย  
2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายบัญชา พาหะนิชย์  
3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 143 ม.9 ถ.สายร้อยเอ็ด-ดินดำ นางวิราวัลย์ ดวงวิไล   0855974992

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]