หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง เวทีกลาง 5 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป เวทีกลาง แข่งขันตามลำดับต่อไปนี้ ลูกทุ่ง/อังกะลุง/ เดี่ยวพิน/เดี่ยวแคน/โหวด/ โปงลาง/ขับขานประสานเสียงประถม/ขับขานประสานเสียงมัธยม
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป -เวทีกลาง แข่งขันตามลำดับต่อไปนี้ วงดนตรีสตริง/เดี่ยวพิน /เดี่ยวแคน/เดี่ยวโหวด/เดี่ยวโปงลาง/วงดนตรีโปงลาง
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง เวทีกลาง 5 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป -เวทีกลาง แข่งขันตามลำดับต่อไปนี้ ลูกทุ่ง/อังกะลุง/ เดี่ยวพิน/เดี่ยวแคน/โหวด/ โปงลาง/ขับขานประสานเสียงประถม/ขับขานประสานเสียงมัธยม
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป -เวทีกลาง แข่งขันตามลำดับต่อไปนี้ วงดนตรีสตริง/เดี่ยวพิน /เดี่ยวแคน/เดี่ยวโหวด/เดี่ยวโปงลาง/วงดนตรีโปงลาง
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง เวทีกลาง 5 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป -เวทีกลาง แข่งขันตามลำดับต่อไปนี้ ลูกทุ่ง/อังกะลุง/ เดี่ยวพิน/เดี่ยวแคน/โหวด/ โปงลาง/ขับขานประสานเสียงประถม/ขับขานประสานเสียงมัธยม
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป -เวทีกลาง แข่งขันตามลำดับต่อไปนี้ วงดนตรีสตริง/เดี่ยวพิน /เดี่ยวแคน/เดี่ยวโหวด/เดี่ยวโปงลาง/วงดนตรีโปงลาง
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง เวทีกลาง 5 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป -เวทีกลาง แข่งขันตามลำดับต่อไปนี้ ลูกทุ่ง/อังกะลุง/ เดี่ยวพิน/เดี่ยวแคน/โหวด/ โปงลาง/ขับขานประสานเสียงประถม/ขับขานประสานเสียงมัธยม
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป -เวทีกลาง แข่งขันตามลำดับต่อไปนี้ วงดนตรีสตริง/เดี่ยวพิน /เดี่ยวแคน/เดี่ยวโหวด/เดี่ยวโปงลาง/วงดนตรีโปงลาง
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
-
-
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป -เวทีกลาง แข่งขันตามลำดับต่อไปนี้ วงดนตรีสตริง/เดี่ยวพิน /เดี่ยวแคน/เดี่ยวโหวด/เดี่ยวโปงลาง/วงดนตรีโปงลาง


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]